Facebook
 
 

05.06.202011:31 Phân tích và đánh giá ngoại hối: Phân tích chỉ tiêu. Đánh giá hàng ngày về EUR/USD vào ngày 5 tháng 6 năm 2020

Cặp tiền được giao dịch đi lên vào thứ năm và gần như đã kiểm tra mức 1.1371 - mức sụt giảm 85.4% (được trình bày trong đường chấm màu xanh). Tin tức đóng một vai trò quan trọng trong một phong trào tăng mạnh như vậy. Hôm nay, giá có thể phục hồi trở lại sau khi thử nghiệm đường kháng cự. Tin tức lịch kinh tế cho đồng đô la dự kiến vào lúc 12:30 UTC.

Phân tích xu hướng (Hình 1).

Hôm nay, xu hướng tăng có thể tiếp tục từ mức 1.1340 (đóng cửa của nến ngày hôm qua) với mục tiêu tại đường kháng cự 1.1380 (được trình bày trong một dòng đậm màu trắng). Mức kháng cự lịch sử 1.1382 (được trình bày trong một đường đứt nét màu xanh) cũng nằm ở đó. Rất có khả năng từ đám mây này, giá có thể bắt đầu di chuyển xuống dưới với mục tiêu đầu tiên là 1.1270 - mức thoái lui 14.6% (được trình bày trong đường đứt nét màu đỏ).

Exchange Rates 05.06.2020 analysis

Hình 1 (biểu đồ hàng ngày).

Phân tích toàn diện:

- Phân tích chỉ số - xuống;

- Mức Fibonacci - lên;

- Khối lượng - lên;

- Phân tích nến - xuống;

- Phân tích xu hướng - xuống;

- Đường Bollinger - xuống;

- Lịch trình hàng tuần - lên.

Kết luận chung:

Hôm nay, giá có thể tiếp tục di chuyển lên trên với mục tiêu tại đường kháng cự 1.1380 (được trình bày trong dòng đậm màu trắng). Từ mức này, giá có thể bắt đầu di chuyển xuống dưới với mục tiêu đầu tiên là 1.1270 - mức thoái lui 14.6% (được trình bày trong đường đứt nét màu đỏ).

Một kịch bản có thể khác là một xu hướng tăng sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự 1.1380 (được trình bày trong dòng in đậm màu trắng) với mục tiêu tại fractal trên 1.1498 (được trình bày trong một đường đứt nét màu xanh).

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Stefan Doll,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.