26.06.202006:29 Forex Analysis & Reviews: Dự báo cho EUR/USD vào ngày 26 tháng 6 năm 2020

EUR/USD

Hôm qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã công bố ý định mở rộng cung cấp thanh khoản bên ngoài khu vực đồng euro - sang các ngân hàng trung ương của các quốc gia không được bao gồm trong khối tiền tệ. Đồng euro đã mất 34 điểm. Đồng euro đã hoàn thành mục tiêu giảm giá đầu tiên tại mức 1.1195 trên biểu đồ hàng ngày. Bộ dao động Marlin đã thâm nhập vào vùng âm - vào lãnh thổ của một xu hướng giảm dần. Bây giờ, sau khi vượt qua mức 1.1195, đồng euro sẽ chuyển đến mục tiêu thứ hai là mức 1.1111, đến đường của kênh giá ở quy mô cao hơn (hàng tháng).

Exchange Rates 26.06.2020 analysis

Đường tín hiệu của bộ dao động Marlin đã đi xuống dưới ranh giới dưới của kênh riêng trên biểu đồ bốn giờ, trong khi đạt được chỗ đứng trong vùng giá trị âm. Giá đã được củng cố dưới đường chỉ báo cân bằng đỏ, cho thấy mức độ nghiêm trọng của ý định vượt qua mức thấp của ngày hôm qua. Chúng tôi đang chờ đợi đồng euro tại mục tiêu được chỉ định.

Exchange Rates 26.06.2020 analysis

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Laurie Bailey,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.