empty
 
 

29.06.202006:32 Forex Analysis & Reviews: Vùng kiểm soát AUD/USD vào ngày 29 tháng 6 năm 2020

Các báo giá đã đóng cửa dưới WCZ 1/2 0.6886-0.6877 vào tuần trước, điều này cho thấy tâm trạng giảm giá trong cặp AUD/USD. Điều này có nghĩa là hướng chính của cặp là hướng xuống, do đó, bất kỳ chuyển động đi lên phải được sử dụng để tìm vị trí thuận lợi để bán công cụ. Mức kháng cự gần nhất là WCZ 1/4 0.6891-0.6887.

Exchange Rates 29.06.2020 analysis

Mức cao đạt được vào thứ sáu tuần trước có thể trở thành mức quan trọng cho ngày hôm nay, vì việc đóng báo giá trong đó có thể thay đổi xu hướng hiện tại của cặp này. Do đó, nếu các báo giá đóng cửa hôm nay trên mức 0.6897 tại phiên Mỹ, sự tích lũy trung hạn sẽ bắt đầu hình thành, từ đó tâm trạng giảm giá sẽ dần biến mất.

Exchange Rates 29.06.2020 analysis

Hàng ngày CZ - khu vực kiểm soát hàng ngày. Khu vực được hình thành bởi dữ liệu quan trọng từ thị trường tương lai, thay đổi nhiều lần trong năm.

Hàng tuần CZ - khu vực kiểm soát hàng tuần. Khu vực được hình thành bởi các dấu hiệu quan trọng của thị trường tương lai, thay đổi nhiều lần trong năm.

Hàng tháng CZ - vùng kiểm soát hàng tháng. Khu vực phản ánh sự biến động trung bình trong năm qua.

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Samanta Kruder,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.