30.06.202008:08 Phân tích và đánh giá ngoại hối: Khu vực kiểm soát cho USD/JPY vào ngày 30 tháng 06 năm 2020

Có một kiểm tra hai mức kháng cự quann trọng cùng một lúc ngày hôm qua. Cặp đôi đã đạt WCZ 1/2 107.90-107.74, đây là yếu tố quyết định trên đường tăng trưởng, cũng như quay trở lại ranh giới thấp hơn của khóa trung bình hàng tuần vào đầu tháng sáu. Điều này cho thấy việc thực hiện 100% mô hình tăng dần ưu tiên. Tăng trưởng hơn nữa sẽ có thể nếu giao dịch ngày hôm nay đóng cửa trên WCZ 1/2. Điều này sẽ mở ra cơ hội để mua công cụ.

Exchange Rates 30.06.2020 analysis

Mục đích của chuyển động đi lên là khu vực kiểm soát hàng tuần 109.77-109.43. Phạm vi giữa các khu vực là 181 điểm, sẽ giúp mua hàng cực kỳ có lợi nhuận.

Một mô hình đi xuống thay thế sẽ phát triển nếu một mô hình hấp thụ hình thành từ sự tăng trưởng của ngày hôm qua. Xác suất của điều này là dưới 50%, điều này làm cho mô hình cung cấp hỗ trợ. Sự tăng trưởng trong năm ngày qua đã dẫn đến việc hình thành một mô hình hấp thụ hàng tuần, có thể trở thành mô hình chính để giao dịch trong nửa đầu tháng bảy.

Exchange Rates 30.06.2020 analysis

CZ hàng ngày - khu vực kiểm soát hàng ngày. Khu vực được hình thành bởi dữ liệu quan trọng từ thị trường tương lai, thay đổi nhiều lần trong năm.

CZ hàng tuần - khu vực kiểm soát hàng tuần. Khu vực được hình thành bởi các dấu hiệu quan trọng của thị trường tương lai, thay đổi nhiều lần trong năm.

CZ hàng tháng - vùng kiểm soát hàng tháng. Khu vực, đó là một sự phản ánh của biến động trung bình trong năm qua.

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Samanta Kruder,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2020
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.