Facebook
 
 

03.07.202010:48 Phân tích và đánh giá ngoại hối: Trader's diary for June 03, 2020

Exchange Rates 03.07.2020 analysis

EURUSD:

There is consolidation in the range due to the low activity in the USA.

You may consider purchases from 1.1305.

Sell from 1.1185.

Stops of 45 pp and a minimum profit of 100 pp.

You may keep purchases from 1.1245 with a stop at 1.1200.

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Sam Alan,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.