Facebook
 
 

15.10.202006:31 Phân tích và đánh giá ngoại hối: Dự báo tỉ giá cho EUR / USD vào ngày 15 tháng 10 năm 2020

EUR/USD

Tình hình không thay đổi đối với đồng euro trong ngày qua. Giao dịch yếu vào thứ Tư, giá cũng đang giảm xuống dưới mức 1.1754. Chỉ báo dao động Marlin di chuyển dọc theo đường biên phân cách vùng tăng trưởng với vùng giảm trên biểu đồ hàng ngày. Bề ngoài, tình hình là trung lập, nhưng giá đang phát triển dưới đường chỉ báo cân bằng đỏ, có nghĩa là đang củng cố trong một xu hướng giảm chủ động. Mục tiêu đạt mức giá 1.1650 đang chiếm ưu thế, xác suất đạt 65-70%.

Exchange Rates 15.10.2020 analysis

Biểu đồ 4 giờ cho thấy nỗ lực ngày hôm qua để vượt ra khỏi vùng phía trên đường MACD hóa ra là yếu, giá đã ổn định dưới đường MACD và sẵn sàng tiếp tục giảm. Chỉ báo dao động Marlin đang phát triển trong vùng xu hướng giảm, nhưng sự tăng trưởng về cấu trúc này là chỉ báo không hoạt động trước khi giảm sâu hơn nữa.

Exchange Rates 15.10.2020 analysis

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Laurie Bailey,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.