Facebook
 
 

22.10.202014:43 Phân tích và đánh giá ngoại hối: Evening review on EURUSD for October 22, 2020

Exchange Rates 22.10.2020 analysis

EURUSD: The euro needs to stay below the level of 1.1765 if it wants to maintain growth.

Employment in the U.S. increased by about 1 million in just a week.

The USD managed to strengthen locally.

You may keep buying the euro with a stop at 1.1700.

You can buy at 1.1820, stop at 1.1775.

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Sam Alan,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.