23.10.202008:15 Dự báo cho AUD / USD vào ngày 23 tháng 10 năm 2020

AUD/USD

Đồng đô la Úc giao dịch dưới 0,7120 vào thứ Năm, giá đóng cửa trong ngày ở mức mở cửa. Đường tín hiệu của bộ dao động Marlin đang ở trong vùng xu hướng giảm trên biểu đồ hàng ngày. Việc đưa giá rời khỏi khu vực trên mức cao nhất của Thứ Tư là 0,7138 sẽ cho phép giá tiếp tục tăng về phía mục tiêu 0,7190. Bắt giá

ở dưới 0,7120, nghĩa là, đóng cửa ngày hôm nay và mở cửa ngày thứ Hai, sẽ đặt chuyển động xuống mức mục tiêu giảm là 0,7058.

Exchange Rates 23.10.2020 analysis

Đường MACD hạn chế giá tăng. Để giá ổn định trên mức cao hôm thứ Tư là 0,7138 sẽ mở ra mục tiêu ở mức 0,7190 (mức thấp nhất của ngày 9 tháng 9). Giá nên di chuyển xuống dưới mức tín hiệu 0,7086 để giảm xuống mục tiêu giảm 0,7058.

Exchange Rates 23.10.2020 analysis

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Biểu diễn dưới dạng
Laurie Bailey,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2020
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.