Facebook
 
 

27.11.202009:57 Phân tích và đánh giá ngoại hối: Phân tích chỉ số. Đánh giá hàng ngày cho cặp tiền EUR / USD 27/11/2020

Phân tích xu hướng (Hình 1)

Hôm nay, thị trường sẽ cố gắng tiếp tục đi lên từ mức 1.1912 (mức đóng cửa của cây nến ngày hôm qua), với mục tiêu 1.1947 là mức kháng cự lịch sử (đường chấm màu xanh lam). Trong trường hợp thử nghiệm mức này, hoạt động lên đến mức 1.2900 là giới hạn trên của chỉ báo đường Bollinger (đường chấm đen).

Exchange Rates 27.11.2020 analysis

Hình 1 (biểu đồ hàng ngày)

Phân tích phức hợp:

  • Phân tích chỉ số - tăng
  • Mức Fibonacci - tăng
  • Khối lượng - tăng
  • Phân tích nến - tăng
  • Phân tích xu hướng - tăng
  • Dải Bollinger - tăng
  • Biểu đồ hàng tuần - tăng

Kết luận chung:

Hôm nay, từ mức 1.1912 (mức đóng cửa của cây nến ngày hôm qua), giá sẽ cố gắng tiếp tục đi lên với mục tiêu 1.1947 là mức kháng cự lịch sử (đường chấm màu xanh). Trong trường hợp thử nghiệm mức này, hoạt động lên đến mức 1.2900 là giới hạn trên của chỉ báo đường Bollinger (đường chấm đen).

Kịch bản thay thế: Khi di chuyển lên và kiểm tra mô hình Fractal trên (nến hàng ngày từ ngày 26.11.2020), giá có thể bắt đầu giảm với mục tiêu 1.1891, là mức pullback 14.6% (đường chấm màu đỏ).

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Stefan Doll,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.