empty
 
 

08.01.202113:17 Forex Analysis & Reviews: Ý tưởng giao dịch vàng

Exchange Rates 08.01.2021 analysis

Vàng đã giảm trong ba ngày, điều này làm tăng tiềm năng tăng trưởng khoảng 8.000 pips trong tương lai.

Exchange Rates 08.01.2021 analysis

Trên thực tế, báo giá đã vượt qua con số 1962, có nghĩa là hiện tại, rất rủi ro để mở các vị thế mua, mặc dù bạn có thể làm như vậy nếu có giới hạn mua.

Nhưng hành động tốt nhất là giao dịch vào các khung thời gian thấp hơn, vì như vậy sẽ có lợi nhuận vì tiềm năng tăng trưởng của vàng là rất ấn tượng. Giá mục tiêu được đề xuất là 1965.

Tất nhiên, người giao dịch vẫn cần kiểm soát rủi ro để tránh mất tiền. Giao dịch rất bấp bênh, nhưng cũng có lợi nhuận miễn là sử dụng đúng phương pháp.

Phương pháp Hành động giá và ngừng săn bắt (Price Action và Stop Hunting) được sử dụng cho chiến lược giao dịch trên.

Chúc bạn may mắn!

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Andrey Shevchenko,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.