empty
 
 

13.01.202111:44 Forex Analysis & Reviews: Khuyến nghị kỹ thuật cho EUR / USD và GBP / USD vào ngày 13 tháng 1

Tỷ giá EUR/USD

Exchange Rates 13.01.2021 analysis

Cặp tiền này đã không thể củng cố dưới các mức hỗ trợ quan trọng. Hôm qua, những người mua đã cố gắng phục hồi và hiện đang kiểm tra lại các mức đã vượt qua của các điểm cắt hàng ngày, được đặt tại 1.2204 (Kijun) và 1.2241 (Tenkan) hôm nay. Mục tiêu phía trên quan trọng tiếp theo là mức 1.2349 (cực đại tối đa gần nhất). Trong tình hình hiện tại, nhiệm vụ chính là củng cố dưới mức 1.2170 để duy trì lợi thế và cơ hội giảm giá.


Exchange Rates 13.01.2021 analysis
.

Sự điều chỉnh tăng bắt đầu vào ngày hôm trước, sau khi phá vỡ ngưỡng kháng cự của mức trục trung tâm, đã được phát triển. Hiện tại, cặp tiền này đã tiếp cận mức quan trọng tiếp theo trong khung thời gian ngắn hơn là xu hướng dài hạn hàng tuần (1.2230). Sự củng cố trên đó và sự đảo ngược của các đường trung bình động sẽ thay đổi sự cân bằng quyền lực trong khung thời gian hàng giờ.

Đồng thời, các mục tiêu tăng tiếp theo trong ngày có thể được chỉ định ở mức 1,2257 (R2) và 1,2305 (R3), nhưng lợi ích chính của những người mua sẽ nằm trên mức cao (1,2349). Trong trường hợp sự điều chỉnh kết thúc, mức độ liên quan sẽ quay trở lại các mức hỗ trợ có thể được ghi nhận là 1.2184 - 1.2159 - 1.2111 - 1.2086 (các mức trục xoay) ngày hôm nay.

GBP/USD

Exchange Rates 13.01.2021 analysis

Những người mua đang mong đợi sự hoàn thành của việc điều chỉnh giảm. Để thực hiện kế hoạch của mình, họ đã tiếp cận cực đại tối đa (1.3703). Kết quả sẽ như thế nào? Đó sẽ là chiến thắng của những người mua, sự củng cố đáng tin cậy trên mức cao và sự tiếp tục tích cực của xu hướng tăng hay sự hình thành của sự phân kỳ Chinkou và sự sụt giảm khác của những người bán? Chỉ có thời gian mới trả lời được. Các mục tiêu tăng giá gần nhất là mức 1.3703 (cao) và mức 1.3904 (mục tiêu đầu tiên của mục tiêu phá vỡ đám mây hàng tuần). Các mức hỗ trợ lần lượt vẫn nằm ở 1.3577 - 1.3486 - 1.3416 - 1.3350 trong các khung thời gian lớn hơn.

Exchange Rates 13.01.2021 analysis

Những người mua có lợi thế chính trong các khung thời gian nhỏ hơn. Nếu mức cao (1.3703) được cập nhật, nó sẽ khôi phục xu hướng tăng trên tất cả các khung thời gian. Trong trường hợp này, các điểm xoay hướng lên tiếp theo ngày hôm nay nằm ở đường biên của các mức điểm xoay cổ điển R1 (1.3718), R2 (1.3776) và R3 (1.3883). Các mức hỗ trợ chính nằm ở mức 1.3611 (mức điểm xoay trung tâm) và 1.3575 (xu hướng dài hạn hàng tuần). Một sự củng cố bên dưới sẽ thay đổi cán cân quyền lực trong cùng một khung thời gian, trả lại lợi thế ban đầu cho những người bán. Nếu điều này xảy ra, chúng tôi sẽ xem xét hỗ trợ của các mức điểm xoay cổ điển (1.3553 - 1.3446 - 1.3388) sẽ được mở.

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Điểm xoay (cổ điển), Trung bình động (120)

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Evangelos Poulakis,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.