empty
 
 

16.06.201704:33 Forex Analysis & Reviews: Phân tích cặp EUR/USD ngày 15 tháng 6 năm 2017

Long-term review

Exchange Rates 16.06.2017 analysis

Gần đây, cặp EUR/USD đã giao dịch đi xuống. Giá đã kiểm chứng mức 1,1156. Theo khung thời gian 5 phút, tôi đã thấy rằng những người bán đang thiết lập giọng điệu cho giao dịch hôm nay và giá đó đã phá vỡ hỗ ttrowjCamarilla L4, là một dấu hiệu cho thấy rằng việc mua có vẻ nguy hiểm. Lời khuyên của tôi là chờ đợi các cơ hội bán. Mục tiêu đi xuống được thiết lập tại mức giá 1,1115 và 1,1060.

Mức kháng cự:

R1: 1,1230

R2: 1,1240

R3: 1,1250

Mức hỗ trợ:

S1: 1,1210

S2: 1,1200

S3: 1,1190

Khuyến nghị giao dịch cho hôm nay: chờ đợi các cơ hội bán tiềm năng.

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Petar Jacimovic,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2022
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.