empty
 
 
AstraZeneca sản xuất vắc-xin COVID-19 cho châu Âu

AstraZeneca sản xuất vắc-xin COVID-19 cho châu Âu

AstraZeneca, một công ty dược phẩm của Anh, đang trong giai đoạn cuối của quá trình phát triển vắc-xin cho COVID-19. Vắc-xin tiềm năng chưa được đưa vào sản xuất nối tiếp. Tuy nhiên, nhiều quốc gia đang tham gia vào các thỏa thuận để được trang bị vũ khí thực sự chống lại loại vi rút chết người này.

Thật thú vị, chính quyền Anh và Hoa Kỳ, Viện Huyết thanh Ấn Độ và một số quốc gia châu Âu, bao gồm Ý, Pháp, Đức và Hà Lan, là một trong số các khách hàng của công ty. Tổng số vắc-xin được đặt hàng là 2 tỷ liều. Năng lực sản xuất của AstraZeneca, cho phép công ty làm việc với khối lượng như vậy. Dựa trên thỏa thuận được sắp xếp, việc giao vắc-xin mới sẽ bắt đầu vào cuối năm nay. Ngoài ra, công ty cam kết tăng tốc truy cập vắc-xin ở các quốc gia khác muốn tham gia sáng kiến. Do đó, AstraZeneca dự định hợp tác với các công ty dược phẩm khác để mở rộng năng lực sản xuất hơn nữa.

Theo hợp đồng được ký giữa AstraZeneca và Liên minh vắc-xin hòa nhập (IVA), trong trường hợp thử nghiệm thành công, công ty nên cung cấp cho châu Âu tới 400 triệu liều vắc-xin.

Back

See aslo

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.