Facebook
 
 
Các chuyên gia cảnh báo về sự gia tăng nợ toàn cầu

Các chuyên gia cảnh báo về sự gia tăng nợ toàn cầu

Đống nợ toàn cầu hiện đang tiếp tục là điều đang các chuyên gia đau đầu. Giữa đại dịch coronavirus, nợ công đang tăng vọt trên toàn thế giới. Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất là triển vọng kinh tế rất ảm đạm.

Thực tế là không có dấu hiệu kinh tế ổn định trong ngắn hạn. Viện Tài chính Quốc tế Hoa Kỳ (IIF) ước tính tổng nợ toàn cầu sẽ lần đầu tiên trong lịch sử vượt quá 300 nghìn tỷ USD vào giữa năm 2022.

Các chuyên gia của IIF cho biết, "Tỷ lệ nợ trên GDP toàn cầu đã tăng 35 điểm phần trăm lên thành hơn 355% GDP vào năm 2020, vượt xa mức tăng trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008."

Nợ tăng lên như thế này là do nợ chính phủ. Trong năm qua, khoản vay của chính phủ đã tăng 12 nghìn tỷ USD, khiến số nợ tăng vọt lên 82 nghìn tỷ USD, tương đương 105% GDP toàn cầu. Theo IIF, con số này có thể tăng lên 92 nghìn tỷ USD vào năm 2021. Vấn đề là chi phí trả nợ trong trường hợp này là một nhiệm vụ rất khó khăn đối với các quốc gia. Như vậy, kinh tế thế giới chắc chắn sẽ bị thiệt hại. Cả thế giới có thể sẽ càng dễ bị ảnh hưởng hơn bởi các cuộc khủng hoảng khác có thể xảy ra trong tương lai.

Back

See aslo


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.