Donald Trump ra mắt trang web chính thức của riêng mình

Donald Trump ra mắt trang web chính thức của riêng mình

Vào thứ Năm, ngày 1 tháng 4, có thông tin rằng cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã ra mắt một trang web mới. Trang web kỷ niệm thời kỳ Trump đảm nhận cương vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ và kể câu chuyện về thời gian tại vị của ông.

Trang web chính thức được dành cho những người ủng hộ Trump. Trang ca ngợi "di sản tuyệt vời của Chính quyền Trump." Trang cũng nhấn mạnh vào chiến dịch America First của Trump. "Văn phòng của Donald J. Trump sẽ luôn thông tin, giáo dục và truyền cảm hứng cho người Mỹ từ mọi tầng lớp xã hội khi chúng tôi tìm đường xây dựng một tương lai Mỹ thực sự tuyệt vời", trang web hứa hẹn.

Văn phòng của nhà cựu lãnh đạo Mỹ chia sẻ những ý tưởng này và nỗ lực để bảo tồn những thành tựu của chính quyền Trump.

Back

See aslo


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.