empty
 
 
Doanh thu khai thác Bitcoin tăng trong tháng 4

Doanh thu khai thác Bitcoin tăng trong tháng 4

Vào tháng 4, doanh thu của các nhà khai thác Bitcoin đã tăng 1,7 tỷ USD. So với tháng 3 năm 2021, con số này giảm nhẹ.

Vào thời điểm đó, các công ty khai thác đã tạo ra doanh thu kỷ lục 1,75 tỷ USD. Đồng thời, phí giao dịch lên tới 14,5%, tương đương 247 triệu đô la, kỷ lục chưa từng có kể từ đầu năm 2018. Vào ngày 2 tháng 5, giá trị của tiền điện tử hàng đầu đạt 56.623 USD.

Vào ngày 22 tháng 4, phí giao dịch trung bình đã tăng lên 62,7 USD. Sự thay đổi gần đây trong doanh thu khai thác có lẽ là do việc đóng cửa các trang trại khai thác ở Tân Cương, Trung Quốc, khi đất nước này phải đối mặt với tình trạng mất điện sau vụ tai nạn tại mỏ than địa phương.

Back

See aslo

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.