empty
 
 
Đức đánh giá rủi ro xây dựng Nord Stream 2

Đức đánh giá rủi ro xây dựng Nord Stream 2

Có vẻ như câu chuyện Nord Stream 2 sẽ không bao giờ kết thúc. Dự án đã ở trong tình trạng chuẩn bị khởi động trong vài năm nay lại gặp nguy cơ. Lần này, các nhà sinh thái học của Đức đang ngăn cản đường ống dẫn khí đốt.

Hiệp hội môi trường NABU đã quyết định đình chỉ việc xây dựng Nord Stream 2 bằng cách đưa ra tòa án. Các công trình xây dựng sẽ không được tiến hành cho đến khi có phán quyết của tòa án. Người đứng đầu Ủy ban Hạ viện về các vấn đề kinh tế và năng lượng, Klaus Ernst, đã đánh giá rủi ro của dự án. Ông nói rằng đơn kiện có thể làm chậm công việc nhưng không có khả năng ngăn cản việc hoàn thành xây dựng đường ống. 'Việc xây dựng đường ống đã được tất cả các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đầy đủ và do đó phù hợp với pháp luật', ông lưu ý. “Về mặt này, tôi không thấy lý do gì khiến Nord Stream 2 không được hoàn thành,” Ernst nhấn mạnh.

Nhóm môi trường NABU đã đệ đơn khiếu nại lên cơ quan hàng hải của Đức, BSH, chống lại việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt vì đoạn đường ống chưa hoàn thành của nó nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Đức.

Cơ quan Hàng hải và Thủy văn Liên bang trước đó đã bác bỏ tuyên bố của một nhà môi trường khác rằng việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt được cho là có thể gây tổn hại cho các loài chim làm tổ. Tuy nhiên, sự thật này vẫn chưa được xác nhận.

Back

See aslo

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.