empty
 
 
Người Thụy Điển sử dụng thẻ ngân hàng thường xuyên hơn những người châu Âu khác

Người Thụy Điển sử dụng thẻ ngân hàng thường xuyên hơn những người châu Âu khác

Trong khi một số người thích sử dụng tiền mặt thì người Thụy Điển gần như đã chuyển sang thẻ ngân hàng. Công dân Thụy Điển sử dụng thẻ ngân hàng thường xuyên hơn nhiều so với công dân các nước châu Âu khác.

Cuộc khảo sát cho thấy 76% dân số ở Thụy Điển thích thanh toán bằng thẻ ngân hàng. Ở Phần Lan và Na Uy, tỷ lệ người sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt lần lượt là 70% và 67%.

Đồng thời, ở Đức, hầu hết người dân vẫn sử dụng tiền mặt mặc dù thực tế là trong thời kỳ đại dịch, cả thế giới đã chuyển sang thẻ ngân hàng. Chỉ 38% dân số Đức thanh toán bằng thẻ. Gần một nửa số công dân được hỏi (49%) chọn tiền mặt để thanh toán hàng hóa. Đồng thời, tại các siêu thị, phụ nữ (52%) thường thanh toán bằng tiền mặt nhiều hơn nam giới (45%). Ở Áo, tỷ lệ sử dụng thẻ ngân hàng gần như bằng ở Đức và chiếm khoảng 47%. Ở Thụy Điển, tỷ lệ những người từ chối sử dụng thẻ ngân hàng chỉ là 9%, trong khi ở Phần Lan, con số này là 15%. Thanh toán di động đã trở nên cực kỳ phổ biến ở Úc, Hà Lan (17%) và Vương quốc Anh (14%). Tại Đức, chỉ có 9% công dân lựa chọn phương thức thanh toán này. Đáng chú ý, điều này thực sự phổ biến ở những người từ 26-35 tuổi chiếm 16% dân số.

Back

See aslo

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.