empty
 
 
ECB cắt giảm PEPP và APP trong bối cảnh lạm phát tăng

ECB cắt giảm PEPP và APP trong bối cảnh lạm phát tăng

Ngân hàng Trung ương châu Âu đang có kế hoạch giảm hỗ trợ tài chính nhằm vào nền kinh tế EU. Quyết định này chủ yếu do tỷ lệ lạm phát cao kỷ lục. Ngân hàng trung ương đã sửa đổi Chương trình Mua hàng Khẩn cấp Đại dịch (PEPP) và đang chuẩn bị tiến hành hành động theo một lộ trình chi tiết.

Nền kinh tế khu vực đồng euro đang phát triển ổn định cùng với tỷ lệ lạm phát tăng cao. Sau đó đạt 3%, vượt qua mức cao nhất trong 10 năm. Tiền ở EU đang mất giá nhanh chóng và ngân hàng trung ương buộc phải thực hiện các biện pháp. Trong số những vấn đề chính, có việc làm chậm việc in tiền và giảm khối lượng tiền rẻ. Những người tham gia thị trường hoan nghênh quyết định của ECB và mong muốn rút ngắn chương trình mua tài sản, được khởi động vào tháng 3 năm 2020 trong thời kỳ đại dịch. Đáng chú ý, ECB mua lượng chứng khoán trị giá 80 tỷ EUR hàng tháng.

ECB vẫn đang hoạt động Chương trình Mua tài sản (APP). Ngân sách của chương trình ước tính khoảng 20 tỷ EUR hàng tháng. PEPP và APP đã trở thành công cụ chính của ECB để giải quyết hậu quả của đại dịch. Họ đã cung cấp hỗ trợ tài chính hiệu quả cho các nước EU. Tuy nhiên, sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu đang đẩy nhanh tốc độ tăng giá tiêu dùng. Việc tăng giá phải được dừng lại. Do đó, ECB sẽ tiếp tục cắt giảm dần ngân sách và giảm các chương trình kích cầu.

Back

See aslo

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.