empty
 
 
Fed giữ nguyên lãi suất

Fed giữ nguyên lãi suất

Kết quả cuộc họp tháng 9 của các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang không có gì ngạc nhiên đối với các thị trường toàn cầu. Cơ quan quản lý giữ nguyên lãi suất như dự kiến. Đánh giá kết quả của phiên họp, có thể kết luận rằng ý định thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed ngày càng trở nên vững chắc khi các quan chức ngân hàng trung ương đang chuẩn bị nâng lãi suất chuẩn vào đầu năm nay.

"Khi đánh giá lập trường phù hợp của chính sách tiền tệ, Ủy ban sẽ tiếp tục theo dõi tác động của thông tin đối với triển vọng kinh tế. Ủy ban sẽ chuẩn bị để điều chỉnh lập trường chính sách tiền tệ khi thích hợp nếu xuất hiện các rủi ro có thể cản trở việc đạt được các mục tiêu của Ủy ban. Các đánh giá của Ủy ban sẽ xem xét nhiều loại thông tin, bao gồm các thông tin về sức khỏe cộng đồng, điều kiện thị trường lao động, áp lực lạm phát và kỳ vọng lạm phát cũng như các diễn biến tài chính và quốc tế", một tuyên bố của Fed cho biết. Đây là kết quả chính của cuộc họp.

Một điểm quan trọng khác là Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã tuyên bố rằng cơ quan quản lý có thể thông báo cắt giảm chương trình nới lỏng định lượng tại cuộc họp tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 2-3/11. Hơn nữa, ông nói thêm rằng ngân hàng trung ương có thể bắt đầu thu hẹp quy mô mua tài sản trong trường hợp có báo cáo việc làm của Hoa Kỳ mạnh hơn dự kiến. Theo Powell, quá trình này có thể hoàn thành vào giữa năm 2022.

"Ủy ban tìm cách đạt được việc làm tối đa và lạm phát ở mức 2% trong thời gian dài hơn. Với việc lạm phát liên tục ở dưới mục tiêu dài hạn này, Ủy ban sẽ đặt mục tiêu đạt được lạm phát ở mức vừa phải trên 2% trong một thời gian để lạm phát trung bình 2% theo thời gian và kỳ vọng lạm phát dài hạn vẫn được duy trì tốt ở mức 2%", báo cáo nêu rõ.

Back

See also

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.