empty
 
 
Bank of America: Giá dầu có thể tăng vọt lên 100 USD

Bank of America: Giá dầu có thể tăng vọt lên 100 USD

Theo BoA, cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu kéo dài đã kích hoạt tăng trưởng giá hàng hóa. Một lý do khác khiến thị trường hydrocacbon tăng giá là do sự phục hồi của một số nền kinh tế và sự trở lại của các chỉ số trước đại dịch. Ngay cả tình trạng thiếu hụt nhiên liệu toàn cầu cũng không thể ngăn chặn điều này, ngân hàng nhấn mạnh.

Nguy cơ khủng hoảng tài chính toàn cầu sắp xảy ra là yếu tố thứ ba dẫn đến giá hàng hóa tăng cao. Ngân hàng nói rằng việc thiếu nhiên liệu trong các cơ sở lưu trữ của EU, cắt giảm kinh phí sản xuất mỏ dầu và khó khăn trong việc bảo trì có thể gây ra khủng hoảng. Ngoài ra, nhu cầu sử dụng nhiên liệu diesel tăng cũng ảnh hưởng đến thị trường hydrocarbon.

Back

See also

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.