empty
 
 
Đảng Cộng hòa không muốn tăng trần nợ của Mỹ

Đảng Cộng hòa không muốn tăng trần nợ của Mỹ

Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, nếu nước này vỡ nợ, đảng Cộng hòa sẽ phải chịu trách nhiệm. Hiện tại, Đảng Dân chủ không thể bảo vệ khỏi việc vỡ nợ do bất đồng với Đảng Cộng hòa.

Bây giờ, rủi ro vỡ nợ ở Mỹ là rất cao. Việc tăng trần nợ công từng là một vấn đề nhỏ cách đây vài tháng và dễ bị các cơ quan chức năng của Mỹ giải quyết. Hiện nay, nó là một vấn đề then chốt cần phải hành động khẩn cấp. Tổng thống Mỹ đã thông báo trong bài phát biểu gần đây rằng: "Việc không tăng giới hạn nợ sẽ đặt ra câu hỏi về rằng Quốc hội có sẵn sàng đáp ứng các nghĩa vụ mà chúng tôi đang phải làm, mà không phải là các nghĩa vụ mới. Điều này sẽ làm suy yếu trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ vốn an toàn và sẽ đe dọa địa vị của đồng đô la dự trữ của thế giới”.

Biden cũng đề cập đến những ảnh hưởng có thể xảy ra của việc không nâng hạn mức nợ. Ông cảnh báo về một thảm họa kinh tế. Đồng đô la Mỹ có thể mất vị thế là đồng tiền dự trữ chính. Hơn nữa, lãi suất nợ quốc gia tăng, cũng như xếp hạng tín dụng của Mỹ giảm là có thể xảy ra. Bên cạnh đó, Joe Biden đổ lỗi cho đảng Cộng hòa. Tổng thống Mỹ lưu ý: “Không chỉ các đảng viên Cộng hòa từ chối làm công việc của họ mà còn đe dọa sử dụng quyền lực của họ để ngăn cản chúng tôi thực hiện công việc của mình - cứu nền kinh tế khỏi một sự kiện thảm khốc”. Theo Giám đốc điều hành của ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ, JPMorgan Chase, Jamie Dimon, việc Mỹ có thể vỡ nợ sẽ gây ra những hậu quả kinh tế thảm khốc.

Back

See also

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.