empty
 
 
Nợ công toàn cầu chạm 88 nghìn tỷ USD

Nợ công toàn cầu chạm 88 nghìn tỷ USD

Nợ công toàn cầu tăng vọt kỷ lục lên 88 nghìn tỷ USD đã làm dấy lên lo ngại trên toàn thế giới.

Nợ chính phủ toàn cầu là tổng số nợ của tất cả các quốc gia. Ngày nay, mọi quốc gia đều được đưa vào danh sách những người đi vay. Các chuyên gia đổ lỗi cho cho đại dịch coronavirus, hay chính xác hơn là chính sách tiền tệ được các ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới áp dụng, là lý do chính cho sự tăng trưởng theo cấp số nhân của nợ chính phủ toàn cầu. Lãi suất thấp, các chương trình kích cầu quy mô lớn và việc thiếu tiền trong bối cảnh cuộc chiến chống lại COVID-19 thôi thúc các quốc gia phải đi vay. Đồng thời, một số quốc gia thấy mình bị ràng buộc và buộc phải vay nợ. Các chuyên gia tại Viện Tài chính Quốc tế nhận xét về tình hình này cho đến nay, nó đã dẫn đến gánh nặng nợ nần của một số quốc gia.

Vitor Gaspar, người đứng đầu chính sách tài khóa của IMF, nói rằng nợ công hiện đạt 88 nghìn tỷ USD, gần bằng 100% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu. Trong năm 2021 và 2022, nợ chính phủ dự kiến sẽ giảm khoảng 1 điểm phần trăm GDP mỗi năm. Sau đó, nó sẽ ổn định ở mức khoảng 97% GDP.

Theo IMF, trong bối cảnh nợ chính phủ gia tăng, các quốc gia cần phải điều chỉnh chính sách tài khóa của mình cho phù hợp với hoàn cảnh riêng của từng khu vực, bao gồm cả tốc độ tiêm chủng COVID-19 và sự thành công của phục hồi kinh tế.

Back

See also

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.