empty
 
 
Phúc lợi của công dân Trung Quốc được cải thiện

Phúc lợi của công dân Trung Quốc được cải thiện

Thu nhập khả dụng trên đầu người ở Trung Quốc tăng 10,4% trong ba quý đầu năm 2021.

Thu nhập trung bình trên đầu người của Trung Quốc đã tăng lên 26.265 NDT hoặc 4.080 USD trong nửa đầu năm 2021. Điều này tạo ra mức tăng danh nghĩa 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính cả yếu tố giá, mức tăng trưởng thực tế đo được là 9,7%.

Các chỉ số này chắc chắn khác nhau ở khu vực nông thôn và thành thị. Thu nhập khả dụng trung bình trên đầu người ở các đô thị của Trung Quốc lên tới 35.947 NDT tương đương 5.580 USD, tăng 9,5% trong nửa đầu năm 2021. Nếu tính đến yếu tố giá, mức tăng trưởng thực tế là 8,7%. Số liệu tương tự thấp hơn đáng kể ở khu vực nông thôn. Nó tương đương với 13.725 NDT hoặc 2.130 USD cho một người. Tăng trưởng danh nghĩa là 11,6% và thực tế là 11,2%.

Chính phủ Trung Quốc quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh chống lại đói nghèo. Vì vậy, Bắc Kinh đặt mục tiêu đẩy GDP bình quân đầu người lên ngang với các nền kinh tế châu Âu có thu nhập trung bình như Tây Ban Nha, Hy Lạp và Bồ Đào Nha. Lời cam kết này được đưa ra vào tháng 10 năm 2020.

Theo Ngân hàng Thế giới, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc được đánh giá là 9.770,85 USD vào năm 2018, cho thấy dân số 1,5 nghìn tỷ trong nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu. Chỉ số kinh tế này vẫn kém xa mức 30.370,98 USD ở Tây Ban Nha, 23.407,91 USD ở Bồ Đào Nha và 20.324,25 USD ở Hy Lạp, tất cả đều được ghi nhận trong cùng năm 2018.

Back

See also

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.