Facebook
 
 

Làm thế nào để nhận biết Identical Three Crows?

1. Ba ngọn nến dài giống các bậc thang giảm dần.
2. Giá mở cửa của mỗi ngọn nến có thể bằng với giá đóng cửa của phiên trước.

Kịch bản và tâm lý

Mô hình chỉ rõ sự bán tháo đột ngột trên thị trường. Giá phải chịu thêm áp lực giảm. Giá đóng cửa của mỗi ngày tạo ra giá mở cửa cho ngày hôm sau. Mô hình Identical Three Crows là một dấu hiệu của sự suy yếu sức mua.

Tính linh hoạt

Mô hình này không linh hoạt vì nó là một trường hợp đặc biệt của Three Black Crows.

Các mô hình tương tự

Identical Three Crows là một loại của mô hình Three Black Crows.

Identical Three Crows (doji sanba garasu)

Tải xuống


Trở lại danh sách

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.