Facebook
 
 
Giao dịch với một cú nhấp chuột
Giao dịch với một cú nhấp chuột cho phép thương nhân đẩy nhanh quá trình tiến hành hoạt động giao dịch. Tiện ích này cho phép mở và đóng giao dịch, đặt hoặc thay đổi cấp độ Dừng lỗ (SL) và Chốt lời (TP) ngay trên biểu đồ chỉ với vài cú nhấp chuột mà không cần mở thêm bất kỳ cửa sổ nào.
More about the complex

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.