Để nhận tiền thưởng, bạn cần phải tiến hành đăng ký tài khoản giao dịch trực tiếp và làm theo thủ tục xác minh đơn giản. Điều kiện chính để nhận được tiền thưởng là không áp dụng song song với các khoản tiền thưởng khác, bao gồm cả tiền thưởng cố định, tiền thưởng 30%, và tiền thưởng 55%.

Mỗi khách hàng của InstaForex chỉ được nhận tiền thưởng No Deposit chỉ một lần. Hơn thế nữa, nhà môi giới InstaForex cung cấp những điều kiện linh hoạt để nhận tiền thưởng No Deposit, nghĩa là các khách hàng có thể rút khoản tiền thưởng trong trường hợp giao dịch ngoại hối hiệu quả.

Bước 1. Đăng kí tài khoản trực tiếp

Để đăng kí tài khoản giao dịch, Vui lòng đến trang Mở tài khoản trực tiếp.

Bước 2. Xác minh

Thủ tục xác minh khá đơn giản. Tất cả những gì bạn cần là tải lên bản scan hộ chiếu và các tài liệu nhận dạng khác trong mục Xác minh trong Tủ khách hàng. Sau khi tải lên, bạn sẽ nhận được thông báo trong vòng 72 tiếng cho dù tài khoản của bạn đã được xem là tài khoản có sự tín nhiệm lớn.

Bước 3. Yêu cầu tiền thưởng

Sau khi hoàn thành việc đăng ký và xác minh, tài khoản của bạn sẽ có trạng thái xác minh mức độ hai. Sau đó, bạn cần phải gửi một yêu cầu để nhận được Tiền thưởng Không có Ký quỹ. Bạn sẽ cần phải nhập thông tin tài khoản giao dịch của bạn. Tiền thưởng không được tự động ghi có sau khi xác minh, để nhận được nó, chính bạn cần phải chấp nhận thỏa thuận trên trang. Trong trường hợp tài khoản của bạn chưa được xác minh, InstaForex có quyền từ chối ghi có khoản Tiền thưởng Không có Ký quỹ cố định vào tài khoản của bạn.

Bước 4. Rút tiền thưởng

Tiền thưởng No Deposit có thể được rút ra với điều kiện khối lượng giao dịch của cả giao dịch mua và bán phải bằng X*25 lot InstaForex, trong đó X là tổng số tiền thưởng được nhận (tất cả các khoản tiền thưởng đều được tính, kể cả những phần đã bị hủy bỏ hoặc bị mất một phần).
Chỉ được rút toàn bộ số tiền thưởng, không được phép rút một phần.
Để rút tiền thưởng từ tài khoản giao dịch của bạn, vui lòng gửi yêu cầu đến bonuses@instaforex.com.

Việc sử dụng tiền thưởng này sẽ bị giớ hạn, do đó, xin vui lòng đọc kỹ các Thỏa thuận Tiền thưởng trước khi chấp nhận các điều khoản của nó. Công ty khuyến nghị sử dụng tiền thưởng của các loại cũ hơn https://www.instaforex.com/vi/instaforex_bonuses.php để giao dịch.

Tiền thưởng No Deposit
Rút tiền lời Được phép
Xác minh Mức độ 2
Khoản tiền thưởng tối đa Dành cho cá nhân
Nguyên tắc ghi có Chỉ dành cho ký quỹ đầu tiên
Các tiền thưởng tương thích Không
Áp dụng cho các khách hàng mới Khả dụng
Áp dụng cho các chủ sở hữu nhiều tài khoản Không khả dụng
Lot dành cho rút tiền thưởng X*25 InstaForex lots, trong đó X là tổng tất cả các khoản tiền thưởng nhận được
Tỉ lệ đòn bẩy tối đa 1:200
Đầu tư PAMM Không khả dụng
Giao dịch quyền chọn Không khả dụng
Stop Out 100%

Thỏa thuận Tiền thưởng Không có Ký gửi


We invite you to start trading with No Deposit Bonus