To get the bonus, you need to proceed to registration of your live trading account.

The main condition to get the bonus is the absence of previously registered active accounts.

Mỗi khách hàng của InstaForex chỉ được nhận tiền thưởng No Deposit chỉ một lần. Hơn thế nữa, nhà môi giới InstaForex cung cấp những điều kiện linh hoạt để nhận tiền thưởng No Deposit, nghĩa là các khách hàng có thể rút khoản tiền thưởng trong trường hợp giao dịch ngoại hối hiệu quả.

Bước 1. Đăng kí tài khoản trực tiếp

Để đăng kí tài khoản giao dịch, Vui lòng đến trang Mở tài khoản trực tiếp.

Bước 2. Yêu cầu tiền thưởng

After the completion of registration you need to submit an order for receiving the No Deposit Bonus. You will need to enter your trading account details. Bonus is not being credited automatically, to receive it you need to accept the agreement on the page by yourself.

Bước 3. Rút tiền thưởng

Profit is allowed for withdrawal only for completely verified accounts. At the same time, when making a withdrawal request the Client must upload a portrait photo with the document in the hand provided for verification in a separate field on the verification page.

When opening an account which will be used to receive the No Deposit Bonus, the Client is required to specify data that coincides with the data in the documents that he provides for the verification of the account. After crediting the bonus, it is prohibited to change such personal data of the account as the full name and country.

The verification procedure is quite simple. All that you need is to upload the scanned copy of your passport or other document proving your identity in the Verification section of Client Cabinet. After uploading, you will be notified within 72 hours whether your account has been assigned the status of greater credibility.

Tiền thưởng No Deposit có thể được rút ra với điều kiện khối lượng giao dịch của cả giao dịch mua và bán phải bằng X*25 lot InstaForex, trong đó X là tổng số tiền thưởng được nhận (tất cả các khoản tiền thưởng đều được tính, kể cả những phần đã bị hủy bỏ hoặc bị mất một phần).
Chỉ được rút toàn bộ số tiền thưởng, không được phép rút một phần.
Để rút tiền thưởng từ tài khoản giao dịch của bạn, vui lòng gửi yêu cầu đến bonuses@instaforex.com.

Việc sử dụng tiền thưởng này sẽ bị giớ hạn, do đó, xin vui lòng đọc kỹ các Thỏa thuận Tiền thưởng trước khi chấp nhận các điều khoản của nó. Công ty khuyến nghị sử dụng tiền thưởng của các loại cũ hơn https://www.instaforex.com/vi/instaforex_bonuses.php để giao dịch.

Tiền thưởng No Deposit
Rút tiền lời Được phép
Xác minh Second level (for profit withdrawal)
Khoản tiền thưởng tối đa Dành cho cá nhân
Nguyên tắc ghi có Chỉ dành cho ký quỹ đầu tiên
Các tiền thưởng tương thích Không
Áp dụng cho các khách hàng mới Khả dụng
Áp dụng cho các chủ sở hữu nhiều tài khoản Không khả dụng
Lot dành cho rút tiền thưởng X*25 InstaForex lots, trong đó X là tổng tất cả các khoản tiền thưởng nhận được
Tỉ lệ đòn bẩy tối đa 1:200
Đầu tư PAMM Không khả dụng
Giao dịch quyền chọn Không khả dụng
Stop Out 100%

Thỏa thuận Tiền thưởng Không có Ký gửi


We invite you to start trading with
No Deposit Bonus