25.03.202011:07 Forex Analysis & Reviews: Instaforex Daily Analysis - 25th Mar 2020

loader
Today we take a look at EURUSD and how we can use Fibonacci retracements, Fibonacci extensions, market momentum, trend lines and support/resistance to play this move.

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Tỷ giá NZD/USD đang đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá hơn nữa!
Tỷ giá đang đối mặt với áp lực tăng giá khi nó tiếp tục được giữ trên cả đường xu hướng tăng dần và hỗ trợ trung bình động, phù hợp với xu hướng tăng giá của chúng tôi. Chúng ta có khả năng thấy giá đảo chiều ở mức.
Author: Dean Leo
07:15 2021-05-07 UTC--4
718
Tỷ giá AUD/JPY đang đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá hơn nữa!
Tỷ giá đang đối mặt với áp lực tăng giá từ mức hỗ trợ đáy đảo chiều phương ngang trùng với mức Fibonacci thoái lui 61.8% và mức Fibonacci mở rộng 61.8%. Giá có thể đẩy lên đến mức kháng cự đầu tiên, là mức fibonacci hợp lưu.
Author: Dean Leo
06:19 2021-05-07 UTC--4
688
Tỷ giá GBP/JPY hoạt động bên trên mức hỗ trợ của đường xu hướng tăng dần. Khả năng đảo chiều sắp đến!
Tỷ giá GBP/JPY đang hoạt động bên trên mức hỗ trợ của đường xu hướng tăng dần. Một sự đảo chiều ngắn hạn bên trên mức hỗ trợ đầu tiên tại mức 151.571 hướng đến mức kháng cự đầu tiên tại mức 151.920 là có thể xảy ra..
Author: Dean Leo
06:00 2021-05-07 UTC--4
703
Show more

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.