Facebook
 
 

28.12.202011:01 Phân tích và đánh giá ngoại hối: Forex forecast 12/28/2020 on EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD, Oil, BTC/USD, ETH/USD from Sebastian Seliga

loader

Due to the almost empty event calendar for today, let's take a look at the technical picture of EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD, Crude Oil, Bitcoin and Ethereum.

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Sebastian Seliga,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.