empty
 
 

19.04.202109:56 Forex Analysis & Reviews: Daily Video Analysis: AUDUSD facing bearish pressure, potential for further drop!

loader

Today we take a look at AUDUSD. Combining advanced technical analysis methods such as Fibonacci confluence, correlation, market structure, oscillators and demand/supply zones, we identify high probability trading setups. Price is facing bearish pressure as MACD is holding below the 0 line, in line with our analysis. We could potentially see a reversal at our sell entry level, in line with 61.8% Fibonacci retracement, and a further drop towards our take profit levels, which are in line with our horizontal swing low support and -61.8% Fibonacci retracement.

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Tỷ giá GBP/USD đang tiếp cận hỗ trợ đường xu hướng tăng dần! Khả năng đảo chiều sắp đến!
Tỷ giá GBP/USD đang tiếp cận mức hỗ trợ theo đường xu hướng tăng dần và mức Fibonacci thoái lui 50%. Có thể xảy ra sự đảo chiều ngắn hạn về mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 1.41496 theo hướng mức đỉnh đảo chiều trên.
Author: Dean Leo
07:13 2021-06-08 UTC--4
1078
Tỷ giá CHF/JPY đang đối mặt với áp lực giảm giá, có khả năng tiếp tục giảm !
Tỷ giá đang đối mặt với áp lực giảm giá từ mức kháng cự của đường xu hướng giảm dần, mức kháng cự chứa đỉnh đảo chiều đi ngang trùng với mức Fibonacci thoái lui 127.2% và mức Fibonacci mở rộng 100%. Giá có thể đẩy xuống.
Author: Dean Leo
07:05 2021-06-08 UTC--4
1078
Tỷ giá CAD/JPY đang tiếp cận đường xu hướng giảm dần, có khả năng đảo chiều!
Tỷ giá đang được giữ bên dưới cả đường xu hướng giảm dần và kháng cự của đường trung bình động, cho thấy dấu hiệu của áp lực giảm giá phù hợp với phân tích của chúng tôi. Chúng ta có thể thấy sự đảo chiều tại mức.
Author: Dean Leo
06:59 2021-06-08 UTC--4
1153
Show more
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.