empty
 
 

07.05.202109:47 Forex Analysis & Reviews: Daily Video Analysis: GBPJPY facing bearish pressure, potential for a further drop!

loader

Today we take a look at GBPJPY. Combining advanced technical analysis methods such as Fibonacci confluence, correlation, market structure, oscillators and demand/supply zones, we identify high probability trading setups. Price is approaching sell entry level, which is in line with descending trendline resistance, where we could see a reversal and further drop towards take profit level, in line with 78.6% Fibonacci retracement and ascending trendline support. MACD is also holding under the 0 line, in line with our bearish bias.

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Tỷ giá EUR/USD đối mặt với áp lực tăng giá. Khả năng đảo chiều sắp đến!
Tỷ giá EUR/USD đang được giữ trên đường hỗ trợ có xu hướng tăng dần. Có thể xảy ra một đợt thúc đẩy ngắn hạn lên cao hơn mức Fibonacci thoái lui 61.8% then chốt và mức hỗ trợ đầu tiên tại giá trị 1.21085 hướng đến đỉnh.
Author: Dean Leo
07:05 2021-06-15 UTC--4
1603
Tỷ giá XAU/USD đang phản ứng lại điểm pivot, tiềm năng tăng giá hơn nữa!
Tỷ giá XAU/USD hiện đang phản ứng từ đường hỗ trợ nằm ngang có đáy đảo chiều trùng với mức Fibonacci thoái lui 161.8% và mức Fibonacci mở rộng 127.2%. Giá có thể đẩy lên theo hướng đường kháng cự nằm ngang có đỉnh đảo chiều.
Author: Dean Leo
06:45 2021-06-15 UTC--4
1498
Tỷ giá EUR/NZD đang tiếp cận mức hỗ trợ của đường xu hướng tăng dần, có khả năng bị đảo chiều!
Tỷ giá đang tiếp cận mức hỗ trợ đầu tiên, trùng với mức Fibonacci thoái lui 61.8%, Fibonacci mở rộng 78.6%, đường hỗ trợ nằm ngang có đáy đảo chiều và đường hỗ trợ có xu hướng tăng dần. Chúng ta có thể thấy một sự đảo.
Author: Dean Leo
06:36 2021-06-15 UTC--4
1813
Show more
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.