ΕΠΙΜΊΣΘΙΟ
σε κάθε ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ!

Μοναδική προσφορά από το InstaForex!

Κάθε παρακαταθήκη θα αυξηθεί για λογαριασμό του μεσίτη για 30%!

Βήμα 1
Αναπληρώνω
το εμπορικό λογαριασμό
Βήμα 2
Λαμβάνω
τα 30% επιμίσθιο
Συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης
Trading in the foreign exchange market and using leverage involve considerable risks and may cause a partial or complete loss of funds.
Make sure you possess sufficient skills and experience for this activity and are aware of possible risks.
Πώς να αυξηθεί το επιμίσθιο μέχρι τα 40%?
Για μέλη
του Συλλόγου του InstaForex - έωςτα 40%

Η εταιρεία InstaForex παρέχει στους πελάτες της την μοναδική ευκαιρία να καταστούν πλήρη μέλη του ελίτ Συλλόγου του Forex-μεσίτη, της εταιρείας InstaForex.

Το να είστε Μέλη του InstaForex σας παρέχει έναν αριθμός από προτιμώμενες επιλογές, η βασική μεταξύ των οποίων είναι η δυνατότητα απόκτησης του ειδικού επιμισθίου για κάθε κατάθεση στο ποσό τα 40%.

Μετά του να αποδεχθεί και ενεκριθεί η αίτησή σας για ένταξη στο Σύλλογο InstaForex, έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε τα αυτοκίνητα Porsche Cayenne και Lotus Evora υπό εξαιρετικά κερδοφόρες συνθήκες, καθώς και σε άλλους διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες της εταιρείας InstaForex με συνολικό χρηματικό έπαθλο άνω τα 500 000 δολάρια ΗΠΑ.

Να γίνει μέλος του Συλλόγου InstaForex μπορεί απολύτως κάθε πελάτης της εταιρείας InstaForex.

Trading in the foreign exchange market and using leverage involve considerable risks and may cause a partial or complete loss of funds.
Make sure you possess sufficient skills and experience for this activity and are aware of possible risks.
Στην αρχή