TIỀN THƯỞNG
cho mỗi lần GỬI TIỀN!

Chiến dịch duy nhất của InstaForex!

Mỗi lần gởi tiền được tăng thêm 30%!

Bước 1
Thực hiện
gởi tiền
Bước 2
Nhận
30% tiền thưởng
Chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận
Giao dịch trong thị trường ngoại hối và sử dụng đòn bẩy liên quan đến những rủi ro đáng kể và có thể gây ra một sự mất mát một phần hoặc toàn bộ vốn.
Hãy chắc chắn rằng bạn có đủ kỹ năng và kinh nghiệm cho hoạt động này và nhận thức được những rủi ro có khả năng.
Làm thế nào để nhận được 40% tiền thưởng
Đối với các thành viên
Câu lạc bộ InstaForex - 40%

InstaForex cung cấp cho các khách hàng một cơ hội tuyệt vời để trở thành thành viên câu lạc bộ ưu tú của nhà môi giới ngoại hối. Là thành viên trong Câu lạc bộ InstaForex cung cấp cho bạn một số tùy chọn độc quyền, trong đó tùy chọn chủ yếu là cơ hội nhận được một khoản tiền thưởng đặc biệt 40% cho mỗi lần ký quỹ.

Sau khi việc xin được trở thành thành viên trong Câu lạc bộ InstaForex của bạn được chấp thuận, bạn có thể tranh đua để giành được Porsche Cayenne và Lotus Evora theo các điều khoản rất có lợi. Hơn thế nữa, còn đưa ra rất nhiều cuộc thi và các chiến dịch InstaForex khác với giải thưởng hơn $1,000,000.

Mỗi khách hàng của chúng tôi đều có thể là một thành viên của Câu lạc bộ InstaForex.

Giao dịch trong thị trường ngoại hối và sử dụng đòn bẩy liên quan đến những rủi ro đáng kể và có thể gây ra một sự mất mát một phần hoặc toàn bộ vốn.
Hãy chắc chắn rằng bạn có đủ kỹ năng và kinh nghiệm cho hoạt động này và nhận thức được những rủi ro có khả năng.
Tăng