https://www.instaforex.com/partners/
Серіктес болу
Серіктестікке кіру

Графиктердің API

Форекс нарығы туралы вебсайтқа жақсы қосымша нақты уақыт режимінде жаңартылатын қандай да бір валюта жұбы бойынша бағаның өзгеру кестесі болады. Мұндай график сіздің аналитикалық болжамдарыңызды көрнекі растау, әртүрлі құралдар бағасының қозғалысына арналған беттерді жасау үшін немесе одан да серпінді бет жасау үшін пайдаланылуы мүмкін. Айтпақшы, егер бірнеше түрлі API үйлесімді болса, оны қоса алғанда, веб-трейдинг үшін платформаның толық функционалы бар жеке бірегей форекс-порталын құруға болады. Ал мұндай ұсыныстан клиенттер әдетте бас тартпайды!

Сіз нұсқаулықты жүктей аласыз, ол C# және PHP сұратулардың үлгісін қамтиды. Әдепкі бойынша, баға графигі OHLC форматта берілген, оның негізінде сіз жапондық шырақ, бар және сызық түрінде бағаның өзгеруін реттеуге болады.

Мысал PHP:

$params = array( 'chartRequest' => array( 'From' => 0, #шырақтарды іздеуді қай сәттен бастап жүзеге асыру керек
'To' => 1351620300, #шырақтарды іздеуді қай сәтке дейін жүзеге асыру керек
'Symbol' => "EURUSD", #тарихи деректерді алу қажет валюталық жұп
'Type' => "MN" #шырақтардың түрлері. Ықтимал мәндер: MN, W1, D1, H4, H1, M30, M15, M5, and M1
)
);

$client = new SoapClient('https://client-api.instaforex.com/soapservices/charts.svc?wsdl);
try
{ print_r($client->GetCharts($params), true); }
catch(SoapFault $fault)
{ echo $fault->faultstring; }

Мысал C#:

var sc = new ChartServiceClient();
try
{ var candles = sc.GetCharts(new ChartRequest{From = 0, To = 1351620300, Symbol = "EURUSD", Type = ChartType.MN});
foreach (var candle in candles) Console.WriteLine("Timestamp: {0}; Open: {1}", candle.Timestamp, candle.Open);
}
finally
{ if(sc.State != CommunicationState.Closed)
sc.Abort();
}
Көрініздерге
ИнстаФинтех ГК-ның серіктес бөлімі © Copyright 2007-2024
ИнстаФинтех компаниялар тобы: сауда маркалары