Zarobte aћ 4 500%
roиne obchodovanнm s kryptomenami

Otvorte obchodnэ ъиet v spoloиnosti InstaForex a zarobte peniaze na vэkyvoch vэmennэch kurzov kryptomien spolu so 7 000 000 klientmi InstaForexu, ktorн obchodujъ s bitcoinom, litecoinom, йterom a ripple. Zaиnite obchodovaќ s digitбlnymi aktнvami na naљej inovatнvnej platforme

×
Pripojiќ sa
Otvorte si ъиet a zaиnite obchodovaќ s kryptomenami prбve teraz
Zaиaќ obchodovaќ
Sъhlasнm s obchodnэmi podmienkami verejnб ponuka
Reбlny ъиet bol otvorenэ
Инslo ъиtu:
Server:
188.138.48.84:443 (InstaForex-UK.com)
Heslo bolo odoslanй na vбљ e-mail. Upozorтujeme, ћe prihlasovacie meno a heslo sъ platnй iba pre obchodnъ platformu MetaTrader 4.

Obchodovanie s kryptomenami prinбљa rizikб
Љtatistickй vэsledky minulэch obdobн nezaruиujъ ъspech v budъcnostie.

Zaиaќ obchodovaќ

Pripojte sa ku krypto revolъcii!

Bitcoin zostбva najvдиљou digitбlnou menou a slъћi ako ukazovateѕ dфvery pre celэ krypto priemysel vo vљeobecnosti. Cena bitcoinu neustбle rastie uћ viac ako 5 rokov.

Spustenнm bitcoin futures od skupiny CME v decembri 2017 sa stalo dфleћitэm rastovэm stimulom pre kryptomeny. Odvtedy sa hodnota bitcoin viac ako zdvojnбsobila. Futures kontrakty sъ derivбtom; ide o љtandardnй obchodnй kontrakty s pevnэm termнnom. Vэhody trhu s derivбtmi sъ prospeљnй ako inљtitucionбlni investori a veѕkй hedћovй fondy ho mфћu kъpiќ, инm sa zvyљuje kapitalizбcia bitcoinu a trhu s kryptomenami vo vљeobecnosti.

$ 600 + miliбrd

Celkovб kapitalizбcia
krypto trhu

$40+ miliбrd

Dennэ objem
obchodovania s kryptomenami

Medzinбrodnй uznanie

Japonsko a Bielorusko
legalizovanй kryptomeny

Lepљie ako zlato

Cena Bitcoin
10 krбt vyљљia ako zlato

Ber

Choose top cryptocurrencies for trading

profit

Bitcoin

$0

Indikбtor rastu:

Roиne Mesaиne Tэћdenne Denne

0%

profit

Litecoin

$0

Indikбtor rastu:

Roиne Mesaиne Tэћdenne Denne

0%

profit

Ethereum

$0

Indikбtor rastu:

Roиne Mesaиne Tэћdenne Denne

0%

profit

Ripple

$0

Indikбtor rastu:

Roиne Mesaиne Tэћdenne Denne

0%

Viac ako 30 vkladov / vэberov bez provнziн:
Ber

Preиo obchodovaќ kryptomeny s InstaForexom™

Trhovб cena

Kryptomeny sa kupujъ a predбvajъ za trhovъ cenu, zatiaѕ иo vэmeny nadhodnocujъ cenu o 30% a viac

Vymoћiteѕnosќ

Vkladanie a vэber finanиnэch prostriedkov prostrednнctvom bankovэch kariet, platobnэch systйmov alebo bezhotovostnйho prevodu bez poplatkov

Nнzka provнzia

Plaќte menej za obchody a zvyљujte svoje zisky s vyuћitнm uљetrenэch finanиnэch prostriedkov na obchodovanie

Spoѕahlivosќ

Za 10 rokov prбce v odvetvн online obchodovania zнskala spoloиnosќ svoju povesќ vпaka profesionalite a dobre vykonanej prбci

Jednoduchб registrбcia

Otvorenie ъиtu nevyћaduje overenie. Na rozdiel od inэch krypto trhov nie sъ potrebnй ћiadne kontroly pasov alebo inэch dokumentov

Rэchly vэber

Automatickэ vэber do 24 hodнn

Vyuћite prнleћitosќ!
Zaиnite zarбbaќ na kryptomanбch hneп teraz

Congratulations on registering a trading account!

Account number (login) at InstaForex: ******

The password has been sent to your E-mail [email protected]

Start profitable trading right now, it`s simple:

 • 1

  Choose a trading instrument to start trading

 • 2

  Predict an asset price move up or down

 • 3

  Get up to 90% of profit with a successful transaction or experience with unsuccessful

 • 4

  Keep trading to increase profit or withdraw it