Support service
×

Търговец прави непечеливша сделка. Последовател копира сделката, променя я ръчно и реализира печалба. Ще получи ли търговецът комисиона за тази сделка?

Да, търговецът ще получи комисиона за тази сделка.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""