Support service
×

Jaká jsou pravidla pro výběr bonusu?

30% bonus lze vybrat až po dokončení obchodů BUY nebo SELL. Celkový objem obchodů se musí rovnat X*3 InstaForex lotů, kdy „X je součet obdržených bonusů (celková částka všech bonusů včetně zrušených nebo částečně ztracených bonusů).“


U účtů v RUR se objem obchodů počítá podle následujícího vzorce X*3/30 (InstaForex loty). Pokud jde o účty otevřené v EUR, vzorec je následující: X*3*1,4 (InstaForex loty). Vybrat můžete pouze celou bonusovou částku, částečný výběr je nemožný. Jakýkoli zisk dosažený nad bonusovou částku lze vybrat bez jakýchkoli omezení.


Příklad:


„Zákazník provedl vklad ve výši 1 000 USD. Po odeslání žádosti o bonus mu byl na účet připsán bonus ve výši 300 USD. Aby zákazník mohl vybrat bonus, měl by dokončit obchody s celkovým objemem 300 USD*3=900 InstaForex lotů.


Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""