Support service
×

Na základě čeho bude určen vítěz?

1. Všechny obchody soutěžících se na konci každé etapy soutěže automaticky zavřou na aktuálních cenách.

2. Zvítězí majitelé největších vkladů.

3. Pokud výsledky ukážou, že dva soutěžící mají stejně velké vklady, vyhrazuje si společnost právo určit místo těchto dvou účastníků na žebříčku.

4. Vítězové soutěže udělují souhlas se zveřejněním celého svého jména.

5. Společnost si vyhrazuje právo jakéhokoli účastníka bez udání důvodu do soutěže neregistrovat a/nebo kteréhokoli účastníka v průběhu soutěže či po jejím skončení na základě přímých či nepřímých důkazů o účasti soutěžícího na jakékoli podvodné činnosti s výherními prostředky vyřadit.

6. Společnost si vyhrazuje právo nepřipsat výhru, pokud účastník nashromáždí výherní prostředky na jednom nebo více obchodních účtech.

Share your opinion

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""