Support service
×

Kapitola 12. Bankovní úrok

Už jsme si vysvětlili, že maržové obchodování předpokládá využití dluhového kapitálu, když si obchodník od brokera půjčí aktiva k operacím na forexu. Pro lepší pochopení této kapitoly se podívejme na princip oběhu peněžních aktiv ve státě. Představme si, že vznikl nový stát. Má populaci v produktivním věku, ale zatím nemá peníze. Co teď? Centrální banka tohoto virtuálního státu pověřila mincovnu vydáváním bankovek standardního vzoru. Předpokládejme, že jsou vydávány. Jak se ale rozdělí mezi obyvatelstvo? Ve státě se objeví několik komerčních bank, které si od centrální banky půjčí. Úvěr, jak víme, se neposkytuje bez zvláštního účelu a úroky z úvěru by se měly tak jako tak splatit. Toto je klíčový bod utváření měnové politiky. Centrální banka stanovuje úrokovou sazbu, která ovlivňuje úroky komerčních bank. V různých zemích se tato sazba nazývá různě. V Rusku je to sazba refinancování (úroková sazba). Jinde je to úroková sazba, základní sazba, klíčová sazba atd. Vraťme se ale k našemu virtuálnímu státu. Komerční banky teď mají peníze a začínají organizacím poskytovat úvěry s vyšším úrokem, než je sazba refinancování. Tak na rozdílu mezi úrokovými sazbami vydělávají. Organizace zajišťují podnikání, najímají zaměstnance a vyplácejí jim mzdy. Díky podnikovým procesům se vyrábí zboží (nebo se poskytují služby). Organizace dosahují zisku a splácejí  komerčním bankám půjčená aktiva a úroky. Komerční banky zase splácejí úvěry centrální bance. Peníze se ve výsledku ve státě rozdělují. Samozřejmě je to hodně zjednodušené schéma, ale pro pochopení obchodu s vypůjčeným kapitálem na forexu je velmi důležité.

Úroková sazba patří mezi hlavní regulátory míry inflace. Inflace je kvantitativní nárůst peněžních aktiv v oběhu. Jinými slovy, když se zvýší počet bankovek v oběhu, dá se za ně koupit víc zboží. V této situaci se organizace snaží zvýšit ceny zboží a služeb, což vede k poklesu hodnoty peněz. Ke zpomalení růstu inflace je nutné snížit objem peněžních aktiv v oběhu. Stát tedy zvýší úrokovou sazbu. Růst úroku použitého k omezení inflace není na první pohled vidět. Čím vyšší je úroková sazba, tím vyšší bude úrok z úvěrů, které organizacím poskytují komerční banky. Organizace tak udělají méně dluhů, výroba zpomalí, mzda se vyplácí v menších částkách a následně klesá množství peněžních aktiv v oběhu. Jako vedlejší účinek tohoto „zásahu“ roste kvůli omezení výroby ve státě nezaměstnanost. Vidíme, že všechny procesy ve státě spolu souvisejí.

K čemu to obchodník potřebuje? Vezměme si příklad, kdy máme v úmyslu nakoupit americké dolary za japonské jeny. S brokerem si otevřeme účet na 1 000 USD. Už jsme řekli, že princip maržového obchodování nám umožňuje nakupovat dolary za jeny, i když jeny nemáme. Chápejme ale, že si tyto jeny půjčujeme od brokera! Nakupujeme za ně dolary (broker je nakupuje za nás). Ještě jedna důležitá věc: nakoupené dolary zůstávají u brokera, nedisponujeme jimi. Jediné, co můžeme dělat, je prodat dolary opět za jeny, tj. zavřít pozici se ziskem nebo ztrátou. To znamená, že nakoupené dolary vlastní broker. Jinými slovy, půjčujeme mu je.

Už jsme řekli, že pokud si půjčujeme aktiva, měli bychom zaplatit odpovídající úrokovou sazbu z půjčky. Vzhledem k tomu, že se všechny obchody na forexu provádějí na mezibankovní úrovni, používá se úroková sazba stanovená centrální bankou. Čili pokud jsme si půjčili americké dolary, splácíme úrokovou sazbu stanovenou americkou  centrální bankou (Federální rezervní bankou). Pokud jsme si půjčili japonské jeny, splácíme úrokovou sazbu stanovenou japonskou centrální bankou (Bank of Japan). V různých zemích jsou různé úrokové sazby.

Úroková sazba je vyjádřena v roční procentuální úrokové sazbě (%). Pokud je například úroková sazba v Japonsku 0,5 % a v USA  0,3 %, znamená to, že za japonské jeny půjčené od brokera musíme z částky úvěru zaplatit 0,5 % ročně. Na druhou stranu, broker platí za dolary vypůjčené od nás 3,0 % ročně. Tento princip funguje jen tehdy, pokud otevřená dlouhá pozice na páru USD/JPY není do několika dní zavřena. To znamená, že úroky se každý den počítají z otevřených pozic! Zavřeme-li pozici v den, kdy jsme ji otevřeli, nebudou úrokové sazby zohledněny. Předpokládejme, že naše pozice byla jeden měsíc otevřena; na jeho konci jsme se rozhodli ji zavřít. Pro zjednodušení předpokládejme, že BID cena se rovná ASK ceně a kurz USD/JPY se v daném měsíci téměř nezměnil. Na rozdílu mezi sazbami jsme nevydělali. Co s úvěry? Musíme brokerovi zaplatit měsíčně 0,5 % p. a., tj. asi 0,5 % / 12 = 0,04 % z vypůjčené částky. Tuto sumu bychom měli zaplatit v jenech, ale všechny výpočty jsou převáděny na měnu našeho účtu, v tomto případě na americké dolary podle prodejního kurzu v kotaci USD/JPY. Broker by nám měl zaplatit měsíčně 3,0 % p. a., tj. 3,0 % / 12 = 0,25 % z vypůjčené částky v dolarech. Pochopme, že vypůjčená částka, kterou dlužíme v jenech, a částka, která nám je půjčena v dolarech, jsou ekvivalentní objemu otevřené pozice, tj. objemu jednoho lotu, mini lotu nebo mikro lotu – záleží na objemu lotu, který používáme. Předpokládejme, že pozice byla otevřena s jedním mini lotem (1 mini lot se rovná 10 000 USD). V našem příkladu pak vyděláme na rozdílu mezi úrokovými sazbami 0,25 % - 0,04 % = 0,21 % z objemu mini lotu, tj. přibližně 10 000 * 0,0021 = 21 USD.

Je třeba vzít v úvahu, že pokud bychom otevřeli krátkou pozici na americkém dolaru (prodávali jsme dolary za japonské jeny), ztratili bychom na rozdílu mezi úrokovými sazbami 21 USD. Zda na rozdílu mezi úrokovými sazbami vyděláte nebo ztratíte, závisí na obchodované měně a typu otevřené pozice (dlouhá vs. krátká). Částka zaplacená na úrokové sazbě je bankovní úrok. Při maržovém obchodování se bankovní úrok vždy získává v nakupované měně a platí v měně, za kterou se prodává.

Jak vidíme, na forexu je možné vydělávat nejen na fluktuacích měnových kurzů, ale i na rozdílu mezi úrokovými sazbami. Typ obchodování, který předpokládá zisk z rozdílu mezi úrokovými sazbami, se nazývá carry trade. Ne všichni brokeři platí bankovní úroky; jsou i takoví, kteří úrokovou sazbu využívají, ale nikdy ji nesplatí. Aktuální úrokové sazby některých brokerů se mohou lišit od sazeb stanovených centrální bankou dané země a mohou se v průběhu času měnit. Proto raději s brokerem platbu bankovních úroků proberte, než si u něj otevřete účet! Po otevření pozice byste měli dobře rozumět složkám svých příjmů a výdajů, abyste neotevřeli určitou ztrátovou pozici nebo pozici se ztrátou nezavřeli. Pozice by měla být zavřena tak, aby pokryla spready a výdaje na bankovní úroky.

Koncept bankovního úroku a úrokové sazby může nováčky mást; proto pokud si tyto věci nechcete ujasňovat, nenechávejte pozice otevřené přes noc. Využijte exkluzivní strategii denního obchodování. Pokud je pozice otevřena a zavřena v rámci jednoho dne, bankovní úrok se nezohledňuje.

Už jsme mluvili o tom, že na forexu se o svátcích a víkendech aktivně neobchoduje. Proto se mohou bankovní úroky v průběhu týdne počítat nerovnoměrně. To znamená, že o svátcích se nepočítají a jejich odpovídající část se rozdělí mezi pracovní dny. Když vezmeme, že týden má 7 dní, můžeme nastat situace, kdy za pondělí, úterý, čtvrtek a pátek představují bankovní úroky 1/7, ale ve středu tvoří 3/7. Brokeři zpravidla zveřejňují tabulky, ve kterých ukazují rozložení bankovního úroku v pracovních dnech. Pamatujte, že bankovní úrok se počítá každý den! Musíte vědět, že země občas úrokové sazby upravují s cílem řídit hospodářskou situaci v zemi. Proto je nezbytné sledovat hospodářské zprávy ze světa a reagovat na změny způsobené zveřejněním ekonomických indexů.

Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""