Support service
×

Kapitola 15. Forex a kasino: v čem se liší?

Forex a kasino: v čem se liší?

Na internetu je mnoho článků, které obchodování na forexu přirovnávají k hazardu v kasinech, konkrétně k ruletě. Jejich autoři snášejí důkazy a odvolávají se na úryvky z teorie pravděpodobnosti. Často ale  neznají jejich smysl. V této kapitole se pokusíme vyvrátit mýtus, že forex je hazardní hra. Ruleta je stará jako lidstvo samo. Dá se snadno brát jako jeden z jeho geniálních vynálezů. Stavba a pravidla rulety jsou velmi jednoduché.

Není ale pravda, že je jednoduché vyhrát. Hra spočívá na matematických zákonech, které mohou hernám přinést miliardy dolarů a miliony hráčů dovést k bankrotu. Pokusme se pochopit princip rulety a zjistit, proč není možné jejím hraním dosáhnout stabilního příjmu.

Teorie pravděpodobnosti má dva základní pojmy: jevy a jejich pravděpodobnost. Jev je cokoli. Slunečný den na konci zamračeného týdne, pracovní stávka, nečekané setkání s dávným přítelem na ulici, autonehoda, zrušení letu kvůli údržbě letadel – všechny tyto jevy mohou nastat s určitou pravděpodobností.

Některé mohou nastat současně (hovoříme o komplexních jevech), jiné se vzájemně vylučují a nastat současně nemohou. Například za jasného a slunečného dne můžete jít ven a potkat u továrny, kde probíhá stávka dělníků, dávného přítele. Tři jevy se objevily zároveň. Jevy jako deštivý a slunečný den se ale vzájemně vylučují a nemohou nastat současně. Je jasné, že pravděpodobnost výskytu komplexních jevů je menší než pravděpodobnost výskytu jediné události, která je součástí daného komplexního jevu. V případě komplexního jevu by mělo nastat několik jevů zároveň. Podívejme se na další klasický příklad – hod kostkou. Kostka má šest stran. Na každé je číslo od 1 do 6. Každé číslo představuje jev. V jednu chvíli se může vyskytnout jen jedno číslo. U kostky je tedy jen šest možností, přičemž všechny se vzájemně vylučují.

Je jasné, že při hodu kostkou dostaneme vždy jen jedno číslo. To znamená, že pravděpodobnost výskytu konkrétního čísla je 1, resp. 100 %. Jaká je pravděpodobnost výskytu určitého čísla, například 1 nebo 5? Jsou tyto pravděpodobnosti stejné? Pokusíme se to zjistit.

V teorii pravděpodobnosti existuje pojem rozdělení četnosti. Jde o funkci, která popisuje pravděpodobnost výskytu události. Nebudeme zacházet do podrobností. Řekneme jen, že výskyt čísla na kostce má náhodné rozdělení pravděpodobnosti. Proto je pravděpodobnost každého čísla stejná. Je to proto, že kostka má pravidelný tvar a standardní hustotu. Jelikož je na ní jen 6 čísel, pravděpodobnost výskytu určitého čísla se rovná 100 : 6 = 16,66666…%.

Dalším důležitým krokem při zvládnutí teorie pravděpodobnosti je zákon velkých čísel. U kostky jde o následující: pokud hodíme mnohokrát, každé číslo se vyskytne úměrně pravděpodobnosti výskytu jevu. Jelikož má všech šest čísel stejnou pravděpodobnost výskytu, vyskytne se každé číslo stejně často. Kromě toho, čím víckrát kostkou hodíme, tím menší je míra nepřesnosti tohoto výroku. Nepřesnost se s rostoucím počtem hodů čím dál víc blíží nule. Ukazuje se, že pokud hodíme kostkou milionkrát, každé číslo se s určitou nepřesností vyskytne přibližně 166 667krát.

Co když není rozdělení četnosti rovnoměrné? Předpokládejme, že jsme jednu stěnu kostky potáhli olovem, a změnili jsme tak rozložení hustoty. Pravděpodobnost výskytu čísla 1 se nyní rovná 50 % a pravděpodobnost výskytu dalších pěti čísel se rovná 12,5 %. Číslo 1 teď vyjde asi 500 000krát a každé jiné číslo asi 125 000krát. Vraťme se zpět k ruletě. V herním poli rulety je 37 políček: čísla 1–36 a 0. Rozdělení četnosti výskytu čísel je, stejně jako u kostky, rovnoměrné. To znamená, že pravděpodobnost výskytu určitého čísla v ruletě je stejná: 1/37. Zisk, který výherci kasino vyplatí, je 1:36. Za každou sázku ve výši 1 rublu tedy získáme 36 rublů s pravděpodobností 1/37. Zákon velkých čísel říká, že pokud si ruletu zahrajeme Xkrát a pokaždé vsadíme 1 rubl na jedno číslo, bude náš zisk:

36/37 * X – X =

X * (36/37 – 1) =

- 1/37 * X

Už jste pochopili, že minus v daném vzorci označuje vaše ztráty a zisk kasina. Nezáleží na tom, na jaká čísla vsadíte, vzorec se nemění. Čím větší je X, tím menší je míra nepřesnosti vzorce. Když je hodnota X malá, nepřesnost může být významná. Pokud tedy přijdete do kasina, uzavřete několik sázek, vyhrajete, odejdete a nikdy se nevrátíte, kasino na vás prodělá. Pokud ale jednou vyhrajete, stěží skončíte. Ruleta se stane životním stylem. Budete se vracet s nadějí na další vítězství a pořád hrát. Zvýší se počet odehraných her, sníží se nepřesnost vzorce a nakonec utrpíte ztráty. Ani když se po velké výhře nevrátíte, jiné osoby to v honbě za štěstím budou zkoušet a hazard pokvete.

A ještě jedna poznámka. Hráč přijde po odehrání 1 000 kol se sázkou 1 rubl podle daného vzorce jen o 1/37, tj. přibližně o 27 rublů. Může tedy zůstat nad vodou a těšit se ze hry. Ve skutečnosti ale nikdo v ruletě nesází jen 1 rubl. Člověka zničí jeho vlastní touha. U vysoce riskantních sázek je člověk v situaci, kdy nemá dost peněz na kompenzaci. To ho ve výsledku přivede k bankrotu, tj. nedostatku prostředků na dohrávku. Pokud by všichni hráči byli miliardáři, mohli by hrát dlouho a přišli by jen o 1/37 ze svých sázek. 1/37 je přibližně 2,73 %. V tom má kasino oproti hráčům výhodu. V americké verzi rulety (na rozdíl od té evropské) jsou v herním poli dvě nuly (0 a 00). Výhoda kasina je díky tomu 2/38, tj. téměř 5,26 %, a podmínky hry jsou tak ještě tvrdší.

Samozřejmě je možné vsadit nejen na jedno číslo, ale třeba na dvě nebo čtyři čísla nebo na celou řadu čísel najednou. Taková strategie ale úměrně snižuje možnost výhry. Kasina vyhrají vždy. Jejich předpokládaný zisk se dá vypočítat. V evropské ruletě činí 2,73 % ze všech sázek všech hráčů, v americké verzi 5,26 %. I u jiných her existují vzorce pro výpočet pravděpodobnosti, a tudíž očekávaného zisku herny. Skutečný zisk kasina je jiný než očekávaný – lidé jednoduše nemají na kompenzaci ztrát, protože všechno prohrají.
Proto je nemožné mít v kasinu stabilní příjem. Situace na forexu je ale úplně jiná. I zde existují jevy (růst nebo pokles směnného kurzu) a pravděpodobnost jejich výskytu. Pravděpodobnosti jsou rozloženy nerovnoměrně a nedá se mluvit o přesném matematickém vzorci. Dají se nicméně předvídat. Pokud se nástroje jako technická a fundamentální analýza používají správně, je možné mít pravidelný příjem.

V dalších článcích budeme mluvit o tom, proč se dá chování směnných kurzů, na první pohled chaotické, předvídat. Nyní řekněme jen to, že pohyb kurzů formují lidé (brokeři, obchodní zástupci, obchodníci). Pokud většina určitou měnu nakupuje (převládá býčí trend), kurz roste. Pokud většina určitou měnu prodává (převládá medvědí trend), kurz klesá. Pokud dokážete včas určit tržní trend a připojit se k většině, dosáhnete stabilního zisku. Protože mnoho forexových obchodníků používá k analýze podobné nástroje, stačí vám následovat většinu. Na tomto místě malou poznámku. Většinu na forexu neurčuje počet obchodníků, ale objem provedených transakcí.

Velké transakce na měnovém trhu provádějí jen zkušení obchodníci, včetně zástupců velkých investičních společností, investičních fondů a bank. Mají speciální vzdělání, bohaté zkušenosti a velké znalosti. Pro úspěšné obchodování na forexu byste měli kopírovat jejich chování na měnovém trhu.

Proto před obchodováním na forexu trh důkladně prostudujte, a to včetně nástrojů, které odborníci používají k předpovídání jeho vývoje. Jiná cesta k úspěchu nevede!

Vidíte, že forex má jen málo společného s ruletou. Čtěte informace na webu a dozvíte se víc.  Umožní vám dosáhnout stabilního příjmu na forexu. Váš příjem závisí na vás! Úspěch máte ve svých rukou!
 

Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""