Forexový tréning


15. kapitola. Prečo forex nie je kasíno.

Na internete je veľa článkov, v ktorých sa obchodovanie na forexe prirovnáva k hazardným hrám v kasínach a najmä k rulete. Autori týchto článkov prinášajú rôzne dôkazy, citujú  útržky z matematickej teórie pravdepodobnosti, pričom si často ani neuvedomujú ich význam. V tejto kapitole sa pokúsime vyvrátiť mýtus o tom, že forex patrí medzi hazardné hry. Ruletu ľudstvo pozná od nepamäti. Dá sa povedať, že ide o jeden z jeho geniálnych vynálezov. Štruktúra rulety a jej pravidlá sú veľmi jednoduché.

Predstava,  že vyhrať v rulete je ľahké, je však klamlivá - je to len mýtus. Hra je založená na matematických zákonoch, ktoré síce môžu herniam priniesť miliardy dolárov, milióny lovcov šťastia však privedú na mizinu. Skúsme si objasniť, ako ruleta funguje, a zistiť, prečo sa jej hraním nedá získať stabilný príjem.

V teórii pravdepodobnosti existujú dva základné pojmy: udalosť a pravdepodobnosť jej vzniku. Ako udalosť možno chápať čokoľvek. Slnečný deň na konci zamračeného týždňa, štrajky robotníkov, nečakané stretnutie so starým priateľom na ulici, autonehoda, zrušenie letu z dôvodu údržby lietadla - všetky tieto udalosti sa s určitou pravdepodobnosťou môžu stať.

Niektoré udalosti sa vyznačujú tým, že môžu nastať súčasne (v tomto prípade hovoríme o komplexnej udalosti). Iné sa zas navzájom vylučujú a nikdy sa nemôžu stať  tom istom momente naraz. Napríklad za jasného slnečného dňa môžete vyjsť von a stretnúť svojho starého priateľa neďaleko továrne, kde sa odohráva štrajk robotníkov. V tomto príklade sa naraz stali tri udalosti. Udalosti ako daždivý a slnečný deň sa však navzájom vylučujú a nikdy nemôžu nastať súčasne. Je zrejmé, že pravdepodobnosť vzniku komplexnej udalosti je menšia ako pravdepodobnosť vzniku takej udalosti, ktorá je súčasťou komplexnej udalosti. V prípade komplexnej udalosti by množstvo faktorov muselo nastať súčasne. Zoberme si ďalší klasický príklad - hádzanie kockami. Kocka má šesť strán. Na každej strane je číslo označené od 1 do 6. Každé číslo predstavuje udalosť. Naraz sa môže stať len jedna z nich - po každom hode totiž padne (sa objaví) iba jedno číslo. Príklad s kockami teda obsahuje len šesť scenárov, pričom všetky sa navzájom vylučujú.

Je zrejmé, že keď hádžeme kockou, padne vždy jedno číslo. To znamená, že pravdepodobnosť padnutia určitého čísla môžeme označiť za 1 alebo 100 %. Aká je pravdepodobnosť, že nastane určitá udalosť, teda, že padne určité číslo, napríklad 1 alebo 5? Sú tieto pravdepodobnosti rovnaké? Pokúsime sa to zistiť.

V teórii pravdepodobnosti existuje pojem rozloženie početnosti (frequency distribution). Predstavuje funkciu, ktorá popisuje pravdepodobnosť vzniku udalosti. Nebudeme zachádzať do podrobností. Povieme len, že to, aké číslo padne po hodení kockou, má náhodné rozloženie pravdepodobnosti. Pravdepodobnosť padnutia každého čísla na kocke je teda  rovnaká. Je to preto, že kocka má pravidelný tvar a štandardnú hustotu. Keďže je na kocke iba 6 čísel, pravdepodobnosť vzniku jednej udalosti, teda padnutia určitého čísla, sa rovná 100/6 = 16,6666…%.

Ďalším dôležitým krokom pri zvládnutí teórie pravdepodobnosti je tzv. zákon veľkých čísel. Podľa neho v našom príklade s kockami platí nasledovné: pri opakovanom hádzaní kockou je pravdepodobnosť, že padne jedno z čísel na kocke úmerná tomu, aké je pravdepodobnosť vzniku tejto udalosti. Keďže pravdepodobnosť vzniku udalosti je pri každom čísle na kocke rovnaká, vychádza nám, že  každé číslo padne s rovnakou pravdepodobnosťou. Presnosť tohto tvrdenia pritom s počtom hodení rastie - čím viac krát kockou hodíme, tým je miera jeho nepresnosti menšia. Pri počte hodov blížiacom sa nekonečnu sa nepresnosť daného tvrdenia blíži k nule. Ak napríklad hodíme kockou 1 000 000-krát, každé číslo padne s určitou nepresnosťou približne 166 667-krát.

Čo v prípade, že početnosť nie je rozložená rovnomerne? Predpokladajme, že sme jednu plochu kocky pokryli olovom, pričom sme zmenili jej rozloženie hustoty. Pravdepodobnosť padnutia čísla 1 je teraz 50 %, pričom pravdepodobnosť padnutia ďalších piatich čísel sa rovná 12,5 %. Číslo 1 teda padne asi 500 000-krát a ostatné čísla asi 125 000-krát. Vráťme sa k rulete. Na ruletovom stole je 37 políčok: čísla od 1 do 36 a nula. Podobne ako pri hre v kocky je rozloženie početnosti v ruletovej hre rovnaké. To znamená, že pravdepodobnosť „padnutia” jedného čísla v rulete je rovnaká, a to 1/37. Zisk, ktorý kasíno vyplatí víťazovi, je v pomere 1 : 36. Za každú stávku za jeden rubeľ teda s pravdepodobnosťou 1 : 37 dostaneme 36 rubľov. V súlade so zákonom veľkých čísel platí, že ak budeme hrať ruletu X-krát a ak zakaždým vsadíme 1 rubeľ na jedno číslo, náš zisk bude:

36/37 × X – X =

X × (36/37 – 1) =

–1/37 × X

Iste ste už ste pochopili, že mínus v danom vzorci označuje vaše straty a zisk kasína. Pritom nezáleží na tom, na aké čísla tipujete, vzorec sa nezmení. Čím väčšia je hodnota X, tým menšia je miera nepresnosti vzorca. Keď je hodnota X malá, nepresnosť môže byť významná. Ak teda prídete do kasína, párkrát si vsadíte, potom vyhráte, odídete a už sa nikdy nevrátite, kasíno z vás bude stratové. S jedlom však rastie chuť a keď človek raz vyhrá, chce hrať aj ďalej. Ruleta sa stáva životným štýlom. Človek sa vracia s nádejou, že opäť vyhrá a začína hrať pravidelne. Zvyšuje sa počet odohraných hier, znižuje sa nepresnosť vzorca a v konečnom dôsledku je takýto človek v strate. Určití ľudia sa síce po veľkej výhre už nikdy nevrátia, iní však budú šťastie stále pokúšať. A hazard bude prekvitať.

K tomu ešte jednu poznámku. Zo vzorca vyplýva, že hráč, ktorý odohrá 1 000 hier so stávkou na 1 rubeľ, stratí iba 1/37 celkovej sumy, ktorú stavil, to znamená približne 27 rubľov. Takto by sa dalo zostať nad vodou a hrať s potešením. V reálnom živote však nikto v rulete nestaví 1 rubeľ - je to vášeň, ktorá človeka opantá. Pri veľmi rizikových stávkach sa človek dostáva do situácie, že už nemá peniaze na to, aby dohnal vzniknuté straty. Nedostatok finančných prostriedkov na ďalšiu hru fakticky znamená bankrot. Keby boli všetci hráči miliardármi, mohli by hrať dlhodobo a prehrať pritom iba 1/37 svojich stávok. 1/37 je približne 2,73 %. Taká je výhoda kasína oproti hráčovi. V americkom variante rulety (na rozdiel od európskeho) sú na poli stola dve nuly (0 a 00). V tomto prípade je výhoda kasína 2/38, teda takmer 5,26 %, čo ešte viac sprísňuje podmienky hry.

Pravda, v rulete môžete vsádzať nielen na jedno číslo, ale aj na 2 alebo 4 alebo na celú postupnosť čísel súčasne. Takáto stratégia však úmerne znižuje možnosť výhry. Kasíno vždy vyhrá a jeho očakávaný zisk sa dá vypočítať. V európskej rulete je to 2,73 % zo všetkých stávok všetkých hráčov, v americkej verzii je to 5,26 %. Pre ostatné hry existujú aj vzorce výpočtu pravdepodobnosti, a teda aj očakávaného zisku herne. Ten sa však od reálneho zisku kasína líši. Ľuďom totiž dôjdu prostriedky na dorovnanie strát, pretože všetko prehrajú.

Uviedli sme, prečo nie je možné, aby ste z kasína mali stály príjem. Na devízovom trhu je však situácia úplne iná. Aj tu síce máme udalosti (rast alebo pokles kurzu meny) a pravdepodobnosť ich vzniku. Rozloženie týchto pravdepodobností však nie je pravidelné a  presný matematický vzorec na ich výpočet sa vytvoriť nedá. Napriek tomu sa tieto pravdepodobnosti dajú predpovedať. Ak správne používate „pomôcky”, ktorými sú nástroje  technickej a fundamentálnej analýzy, môže byť pre vás forex zdrojom pravidelného príjmu.

V ďalších článkoch si rozoberieme, prečo sa dá predvídať správanie menových kurzov, ktoré je na prvý pohľad chaotické. Nateraz stačí, keď si povieme, že na pohyb menových kurzov majú vplyv ľudia (brokeri, díleri, obchodníci). Ak väčšina z nich nakupuje určitú menu (dominuje býčí sentiment), jej kurz sa zvyšuje. Ak väčšina z nich predáva (prevláda medvedí trend), kurz klesá. Ak dokážete včas určiť tendenciu trhu a pripojiť sa k väčšine, získate stabilný zisk. Keďže mnohí obchodníci na forexe používajú podobné analytické nástroje, stačí, ak budete (na)sledovať väčšinu. Tu by sme mali urobiť malú poznámku. Väčšina na forexe totiž nie je určená počtom obchodníkov, ale objemom operácií, ktoré vykonávajú.

Veľké transakcie na menovom trhu vykonávajú iba skúsení obchodníci, ako sú brokeri veľkých investičných spoločností, investičných fondov a bánk. Sú to ľudia so špeciálnym vzdelaním, bohatými skúsenosťami a vysokou úrovňou vedomostí. Ak chcete úspešne obchodovať na forexe, mali by ste kopírovať vzorec správania týchto ľudí na menovom trhu.

Predtým, ako začnete obchodovať na forexe,  je preto potrebné, aby ste sa dôkladne oboznámili s týmto trhom, ako aj s nástrojmi, pomocou ktorých profesionáli predpovedajú, ako sa tento trh bude správať. Toto je jediná možná cesta k úspechu!

Ako vidíte, forex s ruletou nemá veľa spoločného. Prečítajte si ďalšie informácie na webovej stránke a dozviete sa viac. Forex môže byť stabilným zdrojom vášho príjmu. Akého, to závisí len od vás! Váš úspech máte vo vlastných rukách!

 

Vybrané články

oneskorenie pri vkladaní/výbere finančných prostriedkov.

Možné dôvody oneskorenia pri vkladaní/výbere finančných prostriedkov a ako riešiť problém.

Nie je možné otvoriť pozíciu.

Kroky, ktoré by mali klienti hlavného brokera InstaForex podniknúť, keď nie je možné otvoriť pozíciu (objednávku).

Doplnenie vášho účtu pomocou akéhokoľvek z dostupných spôsobov