Support service
×

Korekce trendových linií, princip „zástěry“

Postupem času se rychlost cenového pohybu v rámci trendu může změnit. Může se zvýšit, což by odpovídalo většímu úhlu [[Trendové linie | trendové linie]], nebo se snížit a způsobit, že [[Trendové linie | trendová linie]] nebude tak strmá. V těchto případech je nutná korekce již vytvořených [[Trendové linie | trendových linií]]. Poměrně často, než se fáze změní, se rychlost cenového pohybu zpomaluje. To vede k přechodu trendu na jinou [[Trendové linie | trendovou linii]] a zdá se, že je stará linie prolomena. K takovému obrácení může dojít několikrát, než se obrátí sám trh, což vede k vytvoření několika [[Trendové linie | trendových linií]] počínaje jedním vrcholem – „zástěrou“. Pro pokračující trend existuje pravidlo „zástěry“: signálem pro obrat trhu je průlom třetí linie „zástěry“.

 

[[File:Printsip_veera.jpg]]

 

Obrázek 1. Princip tzv. zástěry

 

Trvání trendu a úhly sklon

 

Dowova teorie a Elliotova teorie poskytují odhady hodnoty korekce primárního trendu (respektive 33 %-50 %-66 % a 38 %-50 %-62 % hodnoty primárního trendu). Gannovy techniky spojují tato hodnocení se zvláštním důrazem na násobky úrovní 1/8 a 1/3 swingu primárního trendu (tj. úrovně 1/8, ј, 1/3, 3/8, Ѕ, 5/8, 2/3, ѕ, 7/8). Kromě toho podle Gannovy teorie úrovně podpory (odporu) nemají svévolné, ale určité stabilní (běžně se vyskytující) úhly sklonu. Gannovy úhly jsou ohodnoceny tečnami, jejichž hodnoty jsou: 1/8, ј, 1/3, Ѕ, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 8/1. Takový přístup k hodnotám úhlů v rámci Gannovy metody vyvolává důvodné podezření, protože jakékoli ukazatele, ve kterých jsou použity odhady hodnot úhlů, nevyhovují testu homogenity. Ve skutečnosti změna měrných jednotek v diagramu (například z rublů na tisíce rublů nebo dolarů s fixní sazbou) vede ke změně úhlů sklonu trendů. Něco jiného je, pokud soudíte podle primárního měřítka grafu tak, že když je jedna z [[Trendové linie | trendových linií]] pod ""významným"" úhlem, v souladu s Gannovou teorií očekáváte, že ostatní trendy půjdou v jiných Gannovych úhlech. V tomto případě nebudou mít úhly absolutní, ale relativní hodnotu: [[Trendové linie | trendové linie]] se porovnávají s některými „základními liniemi“. Takový princip byl použit při grafické analýze trendů (vln) „Elliotem“. Základní linie je úsek spojující dva body, které odpovídají poslednímu důležitému vrcholu a dnu (základní vlna). Existují korekční linie (Elliotova zástěra a Fibonacciho zástěra), které začínají od základní linie a dosahují úrovní rovnajících se 0,62; 0,50; 0,38 výšky základní linie. Kromě korekčních linií existují také oblouky nebo Elliotovy kruhy (nazývané také Fibonacciho oblouky a Fibonacciho kruhy); jsou to pravděpodobné linie podpory nebo odporu, stejně jako korekční linie. Střed oblouku je v posledním bodě základní linie a poloměry oblouků rovné 0,62; 0,50; 0,38 délky základní linie.

 

[[File:Liniya_Ganna.jpg]]

 

Obrázek 2. Gannovy úhly (OJSC ""MMC ""NORILSK NICKEL"", RTS).

 

[[File:Veer_i_arki_ Elliotta.jpg]]

 

Obrázek 3. Elliotovy úhly a oblouky (OJSC ""MMC ""NORILSK NICKEL"", RTS).


Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""