Support service
×

Korekce trendových linií, princip „zástěry“

Postupem času se rychlost cenového pohybu v rámci trendu může změnit. Může se zvýšit, což by odpovídalo většímu úhlu [[Trendové linie | trendové linie]], nebo se snížit a způsobit, že [[Trendové linie | trendová linie]] nebude tak strmá. V těchto případech je nutná korekce již vytvořených [[Trendové linie | trendových linií]]. Poměrně často, než se fáze změní, se rychlost cenového pohybu zpomaluje. To vede k přechodu trendu na jinou [[Trendové linie | trendovou linii]] a zdá se, že je stará linie prolomena. K takovému obrácení může dojít několikrát, než se obrátí sám trh, což vede k vytvoření několika [[Trendové linie | trendových linií]] počínaje jedním vrcholem – „zástěrou“. Pro pokračující trend existuje pravidlo „zástěry“: signálem pro obrat trhu je průlom třetí linie „zástěry“.

 

[[File:Printsip_veera.jpg]]

 

Obrázek 1. Princip tzv. zástěry

 

Trvání trendu a úhly sklon

 

Dowova teorie a Elliotova teorie poskytují odhady hodnoty korekce primárního trendu (respektive 33 %-50 %-66 % a 38 %-50 %-62 % hodnoty primárního trendu). Gannovy techniky spojují tato hodnocení se zvláštním důrazem na násobky úrovní 1/8 a 1/3 swingu primárního trendu (tj. úrovně 1/8, ј, 1/3, 3/8, Ѕ, 5/8, 2/3, ѕ, 7/8). Kromě toho podle Gannovy teorie úrovně podpory (odporu) nemají svévolné, ale určité stabilní (běžně se vyskytující) úhly sklonu. Gannovy úhly jsou ohodnoceny tečnami, jejichž hodnoty jsou: 1/8, ј, 1/3, Ѕ, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 8/1. Takový přístup k hodnotám úhlů v rámci Gannovy metody vyvolává důvodné podezření, protože jakékoli ukazatele, ve kterých jsou použity odhady hodnot úhlů, nevyhovují testu homogenity. Ve skutečnosti změna měrných jednotek v diagramu (například z rublů na tisíce rublů nebo dolarů s fixní sazbou) vede ke změně úhlů sklonu trendů. Něco jiného je, pokud soudíte podle primárního měřítka grafu tak, že když je jedna z [[Trendové linie | trendových linií]] pod ""významným"" úhlem, v souladu s Gannovou teorií očekáváte, že ostatní trendy půjdou v jiných Gannovych úhlech. V tomto případě nebudou mít úhly absolutní, ale relativní hodnotu: [[Trendové linie | trendové linie]] se porovnávají s některými „základními liniemi“. Takový princip byl použit při grafické analýze trendů (vln) „Elliotem“. Základní linie je úsek spojující dva body, které odpovídají poslednímu důležitému vrcholu a dnu (základní vlna). Existují korekční linie (Elliotova zástěra a Fibonacciho zástěra), které začínají od základní linie a dosahují úrovní rovnajících se 0,62; 0,50; 0,38 výšky základní linie. Kromě korekčních linií existují také oblouky nebo Elliotovy kruhy (nazývané také Fibonacciho oblouky a Fibonacciho kruhy); jsou to pravděpodobné linie podpory nebo odporu, stejně jako korekční linie. Střed oblouku je v posledním bodě základní linie a poloměry oblouků rovné 0,62; 0,50; 0,38 délky základní linie.

 

[[File:Liniya_Ganna.jpg]]

 

Obrázek 2. Gannovy úhly (OJSC ""MMC ""NORILSK NICKEL"", RTS).

 

[[File:Veer_i_arki_ Elliotta.jpg]]

 

Obrázek 3. Elliotovy úhly a oblouky (OJSC ""MMC ""NORILSK NICKEL"", RTS).


Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""