Навчання Форекс


З плином часу швидкість зміни цін в період тренду може змінюватися. Вона може збільшуватися, що відповідає більшому куту [[лінії тренду|лінії тренду]], або знижуватися, що робить [[лінії тренду|лінію тренду] не такою крутою. У цих випадках необхідне коригування вже побудованих [[лінії тренду/ліній тренду]]. Часто перед зміною фаз швидкість зміни цін сповільнюється. Це призводить до виходу тренду на нову [[лінії тренда|лінію тренда]], при цьому стара виявляється пробитою. Такий перехід може відбутися кілька разів перш ніж ринок розгорнеться, що призводить до побудови декількох [[лінії тренда|ліній тренда]] виходять з однієї вершини - віяла. Для тривалого тренда існує правило віяла: сигналом до розвороту ринку є пробій третьої лінії віяла. 
 
[[Файл: Printsip_veera.jpg]] 
 
Рис. 1. Принцип віяла. 
Тривалість тренду і кути нахилу 
 
Теорії Доу та Елліотта дають оцінки величини корекції первинного тренду (відповідно 33% -50% -66% і 38% -50% -62% від величини первинного тренду). Техніка Ганна (Gann) об'єднує ці оцінки, надаючи особливе значення рівням кратним 1/8 і 1/3 амплітуди первинного тренду (тобто рівням 1/8, ј, 1/3, 3/8, Ѕ, 5/8, 2/3, ѕ, 7/8). Крім цього, по Ганну лінії підтримки (опору) трендів мають не довільні, а певні стійкі (часто зустрічаються) кути нахилу. Кути Ганна визначаються по тангенсах, значення яких рівні: 1/8, ј, 1/3, Ѕ, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 8/1. Абсолютизація значень кутів в методиці Ганна викликає обґрунтовану настороженість, оскільки будь-які індикатори, в розрахунку яких використовуються величини кутів, не задовольняють критерію однорідності (див. с-тест). Дійсно, перехід в діаграмі до іншої одиниці виміру, наприклад, від рублів до тисяч рублів або доларів (при фіксованому курсі), призводить до зміни кутів нахилу трендів. Інша справа, якщо виходити з попереднього вибору масштабу діаграми таким чином, щоб одна з [[лінії тренду|ліній тренду]] пройшла під значущим по Ганну кутом, чекаючи при цьому, що інші тренди пройдуть під іншими кутами Ганна. У цьому випадку кути матимуть не абсолютне, а відносне значення: [[лінії тренду|лінії трендів]] порівнюються з деякою опорною. За таким принципом побудований графічний аналіз трендів (хвиль) по Елліотту. Опорною лінією є відрізок, що з'єднує дві точки, які відповідають останнім значущим піку і впадині (опорна хвиля). Будуються коригувальні лінії (звані віялом Елліотта або віялом Фібоначчі), що виходять з початку опорного відрізка і мають висоти рівні відповідно 0,62; 0,50; 0,38 висоти опорної хвилі. Крім коригувальних ліній будуються також арки (дуги) або кола Елліотта (звані також арками Фібоначчі, колами Фібоначчі), які так само як коригувальні лінії є лініями ймовірної підтримки (опору). Центр арки знаходиться в кінцевій точці опорного відрізка, а радіуси дуг рівні відповідно 0,62; 0,50; 0,38 довжини опорного відрізка. 
 
[[Файл: Liniya_Ganna.jpg]] 
 
Рис. 2. Лінії Ганна (АО Норильський нікель, РТС). 
 
[[Файл: Veer_i_arki_ Elliotta.jpg]] 
 
Рис. 3. Віяло та арка Елліотта (АО Норильський нікель, РТС).
 

Вибрані статті

Проблеми з введенням/виведенням коштів

Що робити, якщо виникають проблеми з введенням/виведенням коштів

Комісії

Які комісії стягуються при введенні або виведенні коштів

Поповніть рахунок зручним для вас способом