Навчання Форекс


З плином часу швидкість зміни цін в період тренду може змінюватися. Вона може збільшуватися, що відповідає більшому куту [[лінії тренду|лінії тренду]], або знижуватися, що робить [[лінії тренду|лінію тренду] не такою крутою. У цих випадках необхідне коригування вже побудованих [[лінії тренду/ліній тренду]]. Часто перед зміною фаз швидкість зміни цін сповільнюється. Це призводить до виходу тренду на нову [[лінії тренда|лінію тренда]], при цьому стара виявляється пробитою. Такий перехід може відбутися кілька разів перш ніж ринок розгорнеться, що призводить до побудови декількох [[лінії тренда|ліній тренда]] виходять з однієї вершини - віяла. Для тривалого тренда існує правило віяла: сигналом до розвороту ринку є пробій третьої лінії віяла. 
 
[[Файл: Printsip_veera.jpg]] 
 
Рис. 1. Принцип віяла. 
Тривалість тренду і кути нахилу 
 
Теорії Доу та Елліотта дають оцінки величини корекції первинного тренду (відповідно 33% -50% -66% і 38% -50% -62% від величини первинного тренду). Техніка Ганна (Gann) об'єднує ці оцінки, надаючи особливе значення рівням кратним 1/8 і 1/3 амплітуди первинного тренду (тобто рівням 1/8, ј, 1/3, 3/8, Ѕ, 5/8, 2/3, ѕ, 7/8). Крім цього, по Ганну лінії підтримки (опору) трендів мають не довільні, а певні стійкі (часто зустрічаються) кути нахилу. Кути Ганна визначаються по тангенсах, значення яких рівні: 1/8, ј, 1/3, Ѕ, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 8/1. Абсолютизація значень кутів в методиці Ганна викликає обґрунтовану настороженість, оскільки будь-які індикатори, в розрахунку яких використовуються величини кутів, не задовольняють критерію однорідності (див. с-тест). Дійсно, перехід в діаграмі до іншої одиниці виміру, наприклад, від рублів до тисяч рублів або доларів (при фіксованому курсі), призводить до зміни кутів нахилу трендів. Інша справа, якщо виходити з попереднього вибору масштабу діаграми таким чином, щоб одна з [[лінії тренду|ліній тренду]] пройшла під значущим по Ганну кутом, чекаючи при цьому, що інші тренди пройдуть під іншими кутами Ганна. У цьому випадку кути матимуть не абсолютне, а відносне значення: [[лінії тренду|лінії трендів]] порівнюються з деякою опорною. За таким принципом побудований графічний аналіз трендів (хвиль) по Елліотту. Опорною лінією є відрізок, що з'єднує дві точки, які відповідають останнім значущим піку і впадині (опорна хвиля). Будуються коригувальні лінії (звані віялом Елліотта або віялом Фібоначчі), що виходять з початку опорного відрізка і мають висоти рівні відповідно 0,62; 0,50; 0,38 висоти опорної хвилі. Крім коригувальних ліній будуються також арки (дуги) або кола Елліотта (звані також арками Фібоначчі, колами Фібоначчі), які так само як коригувальні лінії є лініями ймовірної підтримки (опору). Центр арки знаходиться в кінцевій точці опорного відрізка, а радіуси дуг рівні відповідно 0,62; 0,50; 0,38 довжини опорного відрізка. 
 
[[Файл: Liniya_Ganna.jpg]] 
 
Рис. 2. Лінії Ганна (АО Норильський нікель, РТС). 
 
[[Файл: Veer_i_arki_ Elliotta.jpg]] 
 
Рис. 3. Віяло та арка Елліотта (АО Норильський нікель, РТС).
 

Вибрані статті

Мінімальна сума поповнення

Мінімальна сума поповнення

Комісії

Які комісії стягуються при введенні або виведенні коштів

Поповніть рахунок зручним для вас способом