Support service
×

SAR (Parabolic Stop and Reverse)

SAR (Parabolic Stop and Reverse)

Dalším ukazatelem technické analýzy, kterému je třeba věnovat pozornost v procesu vzdělávání na forexu, je Parabolic Stop and Reversal System (PSAR), či také parabolický SAR. Tento ukazatel vyvinul známý obchodník Welles Wilder, který velkou měrou přispěl k výzkumu a vývoji technické analýzy finančních trhů. Pomocí tohoto ukazatele lze vhodným způsobem významně snížit počet chyb při obchodování a zvýšit tak zisk.

 

Název systému je odvozen od jeho parabolického tvaru, který sleduje cenové pohyby ve formě tečkované čáry. Parabolická forma ukazatele je vysvětlena matematickým vzorcem. Důležitou podmínkou použití tohoto ukazatele je existence dobře definovaného trendu na trhu – v takovém případě může ukazatel vydat dobrý signál o oslabení nebo obrácení trendu, tj. dobrý signál pro uzavření pozice na jedné straně a její možné otevření na straně druhé. Pokud se fluktuace cen objeví v horizontálním rozpětí, pak může tento ukazatel dávat mnoho falešných signálů. Před použitím ukazatele byste proto měli prozkoumat trh s ohledem na přítomnost existujícího trendu na analyzovaném měnovém páru. K tomu budete možná potřebovat takové nástroje technické analýzy, jako jsou úrovně podpory a odporu, formace obrácení trendů, formace pokračování trendů, klouzavé průměry, Bollingerova pásma, klouzavý průměr konvergence / divergence (MACD) a další.

 

Ukazatel je tečkovaná křivka. Každá tečka odpovídá svému vlastnímu období obchodování (perioda) v závislosti na předem určeném měřítku cenového grafu, ale obvykle se používají denní grafy. Pokud je křivka ukazatele umístěna pod cenovou linií, signalizuje to vzestupný trend. Pokud je křivka nad cenovým ukazatelem, signalizuje to klesající trend. V tu chvíli, kdy křivka ukazatele překročí cenovou linii, trend oslabuje a je velká šance na jeho obrácení. Přístup křivky systému PSAR k cenové linii svědčí o oslabení trendu. Vzdálenost mezi tečkami ukazuje na intenzitu trendu – čím je vzdálenost delší, tím je trend silnější. Pamatujte však, že tento trend se může velmi rychle obrátit!

 

Lze si všimnout, že křivka ukazatele je přerušovaná. Když křivka překročí cenovou linii, další bod ukazatele přeskočí na opačnou stranu cenové linie. Takové chování je určováno dobře definovaným algoritmem. Tento algoritmus je založen na dvou konceptech: extrémní bod a faktor zrychlení. Během vzestupného trendu je extrémním bodem nejvyšší cena trendu. Během klesajícího trendu je extrémním bodem nejnižší cena. Jakmile dá PSAR signál o obrácení trendu, algoritmus se změní na svůj opak. Když se takový signál objeví, faktor zrychlení se přenastaví na počáteční hodnotu. Obvykle je nastaven na hodnotu 0,02 (2 %). Tento faktor se zvýší o 0,02 pokaždé, když je zaznamenán nový extrémní bod a extrémní bod se aktualizuje o tuto hodnotu. Stejný nárůst faktoru a extrémní obnova se objeví, pokud je zavírací cena aktuálního obchodovacího období (periody) nižší než extrémní bod sestupného trendu. Ukazatel se počítá s časovým předstihem, tj. dnešní data se používají pro výpočet zítřejší hodnoty ukazatele. Matematický vzorec pro odhad ukazatele parabolický SAR je rekurzivní a má následující podobu:

 

SAR(n+1) = SAR(n) + AF * (EP – SAR(n)),

'

kde SAR (n+1) je hodnota ukazatele pro zítřejší den,

SAR(n) je hodnota ukazatele pro dnešní den,

AF je faktor zrychlení a EP je poslední extrémní bod.'

 

Kromě toho se pro odhad ukazatele ale používá několik dalších podmínek:

je-li zítřejší hodnota SAR(n+1) v rámci dnešního (n) nebo včerejšího (n-1) cenového rozpětí obchodního dne, je jeho hodnota nastavena pod spodní hranici tohoto rozpětí. Například pokud je během vzestupného trendu hodnota ukazatele vyšší než nejnižší cena zaznamenaná během posledních dvou dnů, včetně dneška, pak ukazatel nabývá hodnoty nejnižší ceny; pro sestupný trend je pravdou opačné tvrzení;

 

je-li zítřejší hodnota SAR (n+1) v rozpětí cen zítřka nebo nad ním, objeví se signál obrácení trendu a algoritmus výpočtu ukazatele musí přepnout „fáze“.

 

Jakmile dojde k obrácení trendu, tj. přepne se fáze algoritmu, nastaví se hodnota ukazatele PSAR pro nový trend na úrovni poslední zaznamenané EP předchozího trendu. EP je nastaven na nejvyšší bod, pokud je nový trend vzestupný, a na nejnižší bod, pokud je nový trend sestupný. AF se přenastaví na počáteční hodnotu 2 %.

 

Ukazatel PSAR lze během obchodování na forexu použít jako stop loss. Hodnota technického ukazatele vždy zaostává za cenou, proto je při vstupu na trh možné nastavit stop loss na aktuální hodnotě ukazatele. Ale předtím se ujistěte, že takový přístup neporušuje vaši strategii správy kapitálu, když jsou prováděny operace na forexu. Ukazatel PSAR lze navíc použít jako take profit, když se křivka ukazatele přiblíží cenové hranici nebo ji překročí.

 

Důležité upozornění je, že tento ukazatel může dát mnoho falešných signálů, pokud jsou obchody na měnovém páru v horizontálním diapazonu. Tento ukazatel byste měli používat, pouze pokud lze trend potvrdit jinými nástroji technické analýzy. Obecně platí, že během obchodování na internetu byste se nikdy neměli rozhodovat podle jediného nástroje technické analýzy – vždy používejte několik nástrojů. Obchodní rozhodnutí o otevření a uzavření pozic provádějte pouze v případě, že většina použitých nástrojů poskytuje stejný obchodní signál.

 

Poté, co křivka ukazatele PSAR překročí cenovou hranici, počkejte, až řada následujících teček ukazatele potvrdí nový trend a teprve poté otevřete pozice. Uzavřete své pozice ve chvíli, když se křivka přiblíží cenovému grafu a překročí jej. Signál ukazatele se objeví se zpožděním; pokud tedy zavřete pozice příliš pozdě, ztratíte část zisku. Nezapomeňte, že po vytvoření nového trendu je jeho síla potvrzena vzdáleností mezi tečkami křivky ukazatele – čím delší je vzdálenost, tím silnější je trend. Ke zrychlení trendu dochází zpravidla po 4–5. tečce, proto může být tato akcelerace dobrým potvrzením správného obchodního rozhodnutí. Vstup na trh, když trend dostatečně zesílil, může být nebezpečný, protože existuje velká pravděpodobnost korekčního pohybu nebo obrácení trendu. Proto je riskantní otevírat pozice v okamžiku, kdy je vzdálenost mezi tečkami křivky ukazatele PSAR velká.


Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""