Đào tạo ngoại hối


Dừng và Đảo ngược Parabolic

Chỉ báo kỹ thuật tiếp theo mà bạn nên chú ý trong quá trình học ngoại hối là Hệ thống Dừng và Đảo Chiều Parabolic (PSAR). Chỉ báo này được phát triển bởi nhà giao dịch nổi tiếng Welles Wilder, người đã đóng góp rất nhiều vào nghiên cứu và phát triển kỹ thuật phân tích thị trường tài chính. Sử dụng chỉ báo này đúng cách, bạn có thể giảm đáng kể số lượng lỗi giao dịch và do đó, tăng lợi nhuận.

Tên của hệ thống này được rút ra từ hình dạng ti parabol của nó, theo các chuyển động giá dạng đường chấm. Hình dạng ti parabol của chỉ báo được giải thích bằng công thức toán học. Điều kiện quan trọng khi sử dụng chỉ báo này là sự tồn tại của một xu hướng được xác định rõ ràng trên thị trường - trong trường hợp như vậy, chỉ báo có thể cung cấp tín hiệu tốt rằng xu hướng đang yếu dần hoặc đảo chiều, tức là tín hiệu tốt để đóng vị thế ở một bên và mở vị thế mới ở bên kia. Nếu dao động giá xuất hiện trong phạm vi ngang, thì chỉ báo này có thể cung cấp nhiều tín hiệu sai. Do đó, trước khi sử dụng chỉ báo, bạn nên nghiên cứu thị trường để xác định xu hướng hiện tại trên cặp tiền tệ được phân tích. Đối với điều đó, bạn có thể cần sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như mức hỗ trợ và kháng cự, mô hình đảo chiều xu hướng, mô hình tiếp tục xu hướng, trung bình di chuyển, dải Bollinger, MACD (hội tụ / phân kỳ trung bình di chuyển) và các công cụ khác.

Chỉ báo này có dạng đường cong chấm. Mỗi chấm tương ứng với khoảng thời gian giao dịch riêng của nó tùy thuộc vào tỷ lệ quy định trước của biểu đồ giá, nhưng thường thì biểu đồ hàng ngày được sử dụng. Nếu đường cong của chỉ báo đặt dưới đường giá, thì nó báo hiệu về xu hướng tăng. Nếu đường cong đặt trên chỉ báo giá, thì nó báo hiệu về xu hướng giảm. Lúc đó, khi đường cong của chỉ báo cắt qua đường giá, xu hướng đang yếu dần và có cơ hội tốt để đảo chiều xu hướng. Tiếp cận đường cong hệ thống PSAR đến đường giá chứng kiến ​​sự yếu đi của xu hướng. Khoảng cách giữa các chấm cho thấy mức độ mạnh của xu hướng - càng xa càng mạnh. Nhưng hãy nhớ rằng xu hướng có thể đảo chiều nhanh chóng!

Có thể nhận thấy rằng đường cong của chỉ báo có dạng đứt. Khi đường cong cắt qua đường giá, điểm tiếp theo của chỉ báo nhảy qua phía đối diện của đường giá. Hành vi này được xác định bởi thuật toán rõ ràng. Thuật toán này dựa trên hai khái niệm: điểm cực đại và hệ số tăng tốc. Trong xu hướng tăng, điểm cực đại là giá cao nhất của xu hướng. Trong xu hướng giảm, giá thấp nhất là điểm cực đại. Ngay khi PSAR đưa ra tín hiệu về đảo chiều xu hướng, thuật toán biến đổi sang hướng ngược lại. Khi tín hiệu như vậy xuất hiện, hệ số tăng tốc được đặt lại thành giá trị ban đầu của nó. Thông thường, nó được đặt thành giá trị 0,02 (2%) ban đầu. Hệ số này tăng thêm 0,02 mỗi khi ghi nhận điểm cực đại mới và điểm cực đại được cập nhật với giá trị đó. Cùng với đó, việc tăng cùng một hệ số và cập nhật điểm cực đại xảy ra nếu giá đóng cửa của giai đoạn giao dịch hiện tại nhỏ hơn điểm cực đại của xu hướng giảm. Chỉ báo được tính toán sớm theo thời gian, có nghĩa là dữ liệu hôm nay được sử dụng để tính toán giá trị chỉ báo cho ngày mai. Công thức toán học để ước tính chỉ báo SAR ti parabol là đệ quy và có dạng sau:

SAR(n+1) = SAR(n) + AF * (EP - SAR(n)), '

trong đó SAR(n+1) là giá trị chỉ báo cho ngày mai,

SAR(n) là giá trị chỉ báo cho hôm nay,

AF là hệ số tăng tốc và EP là điểm cực đại cuối cùng.'

Ngoài ra, để ước tính chỉ báo, sử dụng một số điều kiện bổ sung:

nếu giá trị SAR(n+1) của ngày mai nằm trong phạm vi giá trong ngày giao dịch hôm nay (n) hoặc ngày giao dịch hôm qua (n-1), thì giá trị của nó được đặt dưới ranh giới thấp nhất của phạm vi này. Ví dụ, nếu trong xu hướng tăng giá trị chỉ báo cao hơn giá thấp nhất ghi nhận trong hai ngày gần nhất, bao gồm cả hôm nay, thì chỉ báo sẽ nhận giá trị của giá thấp nhất; đối với phong trào giảm, mệnh đề nghị ngược lại;

nếu giá trị SAR(n+1) của ngày mai nằm trong hoặc vượt quá phạm vi giá của ngày mai, thì tín hiệu đảo chiều xu hướng xuất hiện và thuật toán tính toán chỉ báo phải chuyển sang ""các giai đoạn"".

Ngay khi xu hướng đảo chiều diễn ra, tức là giai đoạn thuật toán chuyển đổi, giá trị chỉ báo PSAR cho xu hướng mới được đặt tại điểm cực đại cuối cùng ghi nhận của xu hướng trước đó. Điểm cực đại được đặt ở điểm cao nhất nếu xu hướng mới là xu hướng tăng và ở điểm thấp nhất nếu xu hướng mới là xu hướng giảm. Hệ số tăng tốc được đặt lại thành giá trị ban đầu của nó là 2%.

Chỉ báo PSAR có thể được sử dụng như mức dừng lỗ trong giao dịch ngoại hối. Giá trị chỉ báo kỹ thuật luôn chậm so với giá, vì vậy khi bạn tham gia thị trường, bạn có thể đặt mức dừng lỗ tại giá trị hiện tại của chỉ báo. Nhưng trước tiên, hãy đảm bảo rằng phương pháp này không vi phạm chiến lược quản lý vốn của bạn khi thực hiện các hoạt động ngoại hối. Ngoài ra, chỉ báo PSAR cũng có thể được sử dụng như mức lời, khi đường cong chỉ báo tiến sát đến đường giá hoặc cắt qua nó.

Thông báo quan trọng là chỉ báo này có thể cung cấp nhiều tín hiệu sai nếu các giao dịch trên cặp tiền tệ đang ở khoảng ngang. Bạn nên sử dụng chỉ báo này chỉ khi xu hướng có thể được xác nhận bằng các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Nói chung, giao dịch qua internet không bao giờ được thực hiện bằng cách đưa ra quyết định chỉ bằng một công cụ phân tích kỹ thuật - luôn luôn sử dụng nhiều công cụ. Đưa ra quyết định giao dịch về việc mở và đóng vị trí chỉ khi hầu hết các công cụ đã sử dụng cùng đưa ra tín hiệu giao dịch giống nhau.

Sau khi đường cong chỉ báo PSAR đã cắt qua đường giá, hãy chờ cho đến khi một số chấm sau của chỉ báo xác nhận xu hướng mới xuất hiện và sau đó mới mở vị thế. Đóng vị thế của bạn khi đường cong tiến sát và cắt qua biểu đồ giá. Tín hiệu chỉ báo xuất hiện với độ trễ; do đó, nếu bạn đóng vị thế quá muộn, bạn sẽ mất một phần lợi nhuận. Hãy nhớ rằng sau khi xu hướng mới hình thành, sức mạnh của nó được xác nhận bằng khoảng cách giữa các chấm trên đường cong chỉ báo - càng xa càng mạnh xu hướng. Như một quy tắc, sự gia tăng của xu hướng xảy ra sau chấm thứ 4-5, do đó, việc gia tăng như vậy có thể là một sự xác nhận tốt cho quyết định giao dịch chính xác. Việc tham gia thị trường khi xu hướng đã được củng cố đủ, có thể nguy hiểm, vì có khả năng cao xảy ra phong trào điều chỉnh hoặc đảo chiều. Do đó, việc mở vị trí trong lúc khoảng cách giữa các chấm trên đường cong chỉ báo PSAR dài là mạo hiểm.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn