Support service
×

Strategie obchodování na základě zpráv

Strategie obchodování na základě zpráv představuje jednu z obchodních metod založených na myšlence, že zprávy hýbou trhem. Zveřejnění pozitivních zpráv vede k růstu cen, zatímco negativní zprávy způsobují jejich pokles. V rámci tohoto přístupu jsou všechny faktory, které ovlivňují hodnotu společnosti, považovány za zprávy o těchto faktorech. Například zlepšení finančních ukazatelů společnosti (základní ukazatel, který je součástí analýzy trhu) je považováno za pozitivní zprávu o zlepšení finanční výkonnosti této společnosti.

Slavná spekulace Nathana Rothschilda o bitvě u Waterloo je jedním z dokonalých příkladů strategie obchodování na základě zpráv v historii. V té době byl Nathan Rothschild na londýnské burze známý jako muž, který měl přístup k nejaktuálnějším informacím. Výsledkem tohoto obrazu bylo, že jeho jednání přímo ovlivnilo chování ostatních účastníků trhu.

20. července 1815 dostal Nathan Rothschild zprávu o vítězství nad Napoleonem v bitvě u Waterloo dlouho před příchodem oficiálního zástupce vévody Wellingtona (stalo se tak díky jeho dobře organizované kurýrní službě).

Když si Rothschild tuto skutečnost vzal na vědomí, šel na londýnskou burzu a začal prodávat cenné papíry. Tyto kroky vyústily ve zvěsti o porážce Britů, která způsobila paniku na burze. Když cenné papíry klesly na rekordní minimum, Rothschild koupil levné cenné papíry a vydělal jmění.

Bitva u Waterloo se tedy také zapsala do historie jako největší finanční operace. Široká veřejnost, která má vždy tendenci přehánět, stále zvažuje možnost, že se Napoleonův maršál Grouchy na místo bitvy opozdil jen kvůli Rothschildovým penězům.

Není to ale tak jednoduché. Z amatérského hlediska reaguje akciový trh na zprávy poměrně nepředvídatelně. Například ceny začnou náhle klesat uprostřed pozitivních zpráv a naopak.

Tajemství spočívá ve skutečnosti, že pouze neočekávané zprávy mají přímý dopad na trh.

Není tedy pochyb o tom, že zprávy o revoluci v kterékoli zemi vedoucí ke zrušení všech akcií povedou k úplnému zhroucení burzy. Nebo náhlé zlepšení finanční výkonnosti společnosti je dobrou zprávou, která jistě způsobí růst cen akcií společnosti. Tyto dva příklady však představují neočekávané zprávy, které mohou účastníky trhu zaskočit.

Absolutní většinu zpráv ovlivňujících trh tvoří předem naplánované zprávy, ekonomická data a očekávaná oficiální prohlášení. Obchodníci často uvádějí frázi: „koupit na základě fámy, prodat na základě skutečnosti“. To vysvětluje, proč se ceny zvyšují před zveřejněním pozitivních zpráv a klesají, jakmile jsou  očekávané zprávy oznámeny. Před poklesem však vždy dojde ke krátkému nárůstu ceny.

Důvody takové situace jsou následující: uzavření a otevření pozic trvá hlavním účastníkům trhu (říkejme jim profesionálové) týdny nebo dokonce měsíce. Takže prostě nejsou schopni prodat akcie na medvědím trehu, protože to povede ke kolapsu cen. V tomto ohledu uzavírají své pozice přesně v době zveřejnění očekávané pozitivní zprávy.

Pojďme si to shrnout.

Všechny zprávy lze rozdělit na očekávané a neočekávané. První skupina je založena na principu „koupit na základě fámy – prodat na základě skutečnosti“, zatímco překvapivé zprávy jsou vnímány přímo úměrně charakteru zprávy.

Jak jsme zmínili výše, většina zpráv na akciovém trhu by měla být klasifikována podle očekávání. Například fúze a akvizice (M&A) se připravují poměrně dlouho. Jednání mohou trvat několik měsíců a je do nich zapojeno spoustu lidí. V takových případech je samozřejmě téměř nemožné zabránit úniku informací, které se dostanou na trh ve formě fám ještě před oficiálním oznámením. Pozitivní a negativní firemní zprávy patří do skupiny očekávaných zpráv a zahrnují umisťování dluhopisů, zprávy o fúzích a akvizicích, oznámení velkých kontraktů atd.


Podělte se o svůj názor

Děkujeme! Přejete si ještě něco dodat?

Jak byste ohodnotili odpověď, kterou jste obdrželi?

Zanechte komentář (nepovinné)

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Děkujeme, že jste věnovali čas na vyplnění našeho online dotazníku.

smile""