Support service
×

W jaki sposób wyłaniani są zwycięzcy?

1. Wszystkie transakcje uczestników są automatycznie zamykane po aktualnych cenach na koniec każdego etapu konkursu.
 
2. Właściciele największych depozytów zostają ogłoszeni zwycięzcami.
 
3. Jeżeli wyniki konkursu wykażą, że dwóch uczestników posiada depozyty tej samej wielkości, Firma zastrzega sobie prawo do wyznaczenia miejsc tych dwóch uczestników w rankingu.
 
4. Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imion i nazwisk.
 
5. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji dowolnego uczestnika bez wyjaśnienia, jak również do zdyskwalifikowania dowolnego uczestnika w trakcie lub po zakończeniu konkursu na podstawie bezpośrednich i pośrednich dowodów zaangażowania uczestnika w jakąkolwiek oszukańczą działalność z funduszami nagród.
 
6. Firma zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeżeli uczestnik zgromadzi środki na jednym lub kilku kontach handlowych.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""