Support service
×

Rozdział 18 Waluty towarowe na rynku Forex

Waluty towarowe na rynku Forex

Jak już dowiedzieliśmy się z poprzednich rozdziałów, o cenie waluty decyduje wiele różnych czynników, takich jak: ekonomiczne, polityczne i inne. Wszystkie wymienione czynniki dotyczące każdego kraju z osobna wpływają na jego walutę narodową - niektóre z nich bardziej, inne mniej. Na rynku Forex istnieją waluty, których ceny są ustalane głównie przez jeden czynnik - eksport kraju. Takie waluty są nazywane walutami towarowymi.

Cechą szczególną walut towarowych jest to, że gospodarki danych krajów opierają się na eksporcie surowców - ropy, gazu, metali i towarów rolnych. Istnieje wiele krajów, których waluty odpowiadają tej definicji. Najbardziej zaawansowane gospodarki zależne od eksportu to Kanada, Australia i Nowa Zelandia. W związku z tym, że walutą tych krajów jest dolar (lokalny w każdym kraju), często nazywa się je dolarami towarowymi (z ang. comdolls). Eksport towarów jest głównym czynnikiem dobrobytu gospodarczego tych krajów, więc ich waluty krajowe rosną wraz ze wzrostem cen towarów i na odwrót. Z tego powodu eksperci zwracają uwagę na korelację (interakcję) ceny ropy na światowym rynku z walutami towarowymi.

Dolar kanadyjski (CAD), dolar australijski (AUD) i dolar nowozelandzki (NZD) należą do najczęściej wymienianych walut na rynku Forex. Zatem zrozumienie ich specyfiki jako walut towarowych z pewnością przyczyni się do pomyślnego handlu na rynku walutowym. Omówmy teraz każdą walutę towarową z osobna.

Kanada słynie z drugich co do wielkości zasobów ropy po Arabii Saudyjskiej. Ropa nazywana jest „czarnym złotem”, co oznacza duży popyt na ten surowiec na arenie światowej. Dlatego też, ze względu na swoje korzystne położenie, Kanada wydaje się być głównym eksporterem ropy na świecie. W USA brakuje tego surowca, więc jest głównym importerem Kanady. W związku z tym wahania cen ropy odzwierciedlają w odwrotnej proporcji kurs pary USD/CAD. Wzrost cen ropy powoduje spadek kursu USD/CAD w wyniku aprecjacji dolara kanadyjskiego. Istnieje odwrotna korelacja między ceną ropy a kursem USD/CAD. Od stycznia 1988 roku analitycy odnotowali ponad 68% odwrotnej korelacji między dynamiką ropy a USD/CAD - jest to raczej silna zależność! Jeśli ten fakt jest Ci znany, pomoże Ci to bardzo w prognozowaniu dynamiki pary USD/CAD na rynku Forex.

Gospodarka Australii zależy głównie od eksportu rafinowanego złota, który stanowi ponad 50% eksportu tego kraju. Dzieje się tak za sprawą złóż złota, którymi dysponuje Australia ze względu na swoje położenie geograficzne. Globalna cena złota i kurs AUD/USD mają silniejszą korelację niż cena ropy i para USD/CAD. Od stycznia 1980 do 2006 roku wahania cen AUD/USD i złota były prawie równe. Poza tym istniała tendencja, że odwrócenie trendu w złocie poprzedzało odwrócenie trendu AUD/USD. W latach 2005/2006 korelacja zmieniła się, gdy cena złota wzrosła, a dolar australijski w stosunku do waluty amerykańskiej nie zwyżkował. Niemniej jednak ta współzależność na dłuższą metę się utrzymuje i może być wykorzystana jako dodatkowy instrument prognostyczny na rynku Forex. Warto wiedzieć, że globalna cena złota i AUD/USD są ze sobą bezpośrednio związane.

Gospodarka Nowej Zelandii jest zależna głównie od eksportu, a także od jej zachodniego sąsiada. Jednak w przeciwieństwie do Australii i Kanady, żaden rodzaj surowców nie dominuje w eksporcie Nowej Zelandii. Kraj dostarcza nabiał, mięso, ryby, drewno, wełnę itp. Ze względu na tak dużą różnorodność sprzedawanych surowców, do określania korelacji między cenami eksportowanych towarów a kursem krajowej waluty wobec dolara amerykańskiego stosuje się indeks Commodity Research Bureau (indeks CRB). Indeks ten obejmuje główne surowce i wydaje się być wskaźnikiem wzrostu inflacji na świecie. Wartość indeksu CRB i pary NZD/USD są ze sobą bezpośrednio związane. Taka wiedza może uprościć analizę i prognozowanie na rynku Forex.

Podsumowując, lepiej brać pod uwagę korelację między cenami surowców a ich kursami walutowymi na rynku Forex jedynie w perspektywie średnio- i długoterminowej. Poza tym pamiętaj, że eksport to tylko część gospodarki zależnej od towarów. Podejmując decyzję o otwarciu lub zamknięciu pozycji z walutami towarowymi na rynku Forex, upewnij się, że znasz inne czynniki wpływające na gospodarkę kraju, takie jak: stopa refinansowania, sytuacja polityczna w kraju itp.


Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""