Forexový tréning


18. kapitola Komoditné meny na forexe

Komoditné meny na devízovom trhu

Ako sme už zistili z predchádzajúcich kapitol, cenu meny určujú mnohé faktory: ekonomické, politické a niektoré ďalšie. Všetky uvedené faktory týkajúce sa každej krajiny osobitne svojím spôsobom ovplyvňujú jej národnú menu - niektoré z nich viac a iné menej. Na forexe však máme meny, ktorých ceny určuje predovšetkým jeden faktor - vývoz krajiny. Takéto meny sa na forexe nazývajú komoditné meny.

Zvláštnosťou komoditných mien je, že ekonomiky týchto krajín sú založené na vývoze surovín - ropy, plynu, kovov a poľnohospodárskych komodít. Takúto definíciu spĺňajú mnohé krajiny. Najvyspelejšími ekonomikami závislými od exportu sú Kanada, Austrália a Nový Zéland. Keďže menou týchto krajín je dolár (miestny, teda kanadský, austrálsky a novozélandský), bežne sa nazývajú komoditnými dolármi alebo po anglicky comdoll. Pretože vývoz komodít je hlavným faktorom ekonomického blahobytu týchto krajín, pri zvyšujúcich sa cenách komodít sa vždy zvyšuje aj hodnota ich národných mien, pritom to platí aj naopak. Preto odborníci poukazujú na koreláciu (interakciu) ceny ropy na globálnom trhu s komoditnými menami.

Kanadský dolár (CAD), austrálsky dolár (AUD) a novozélandský dolár (NZD) patria medzi najobchodovanejšie meny na forexe. Pochopenie ich špecifík ako komoditných mien teda určite prispeje k úspešnému obchodovaniu na menovom trhu. Pozrime sa teraz na jednotlivé komoditné meny zvlášť.

Kanada je známa ako štát, ktorý má po Saudskej Arábii druhé najväčšie zásoby ropy na svete. Ropa sa nazýva „čierne zlato“, čo vyjadruje vysoký dopyt po tejto komodite na svetovej scéne. Vďaka svojej výhodnej polohe sa preto Kanada radí medzi hlavných svetových vývozcov ropy. USA nemajú dostatočné zdroje tejto komodity a sú hlavným dovozcom kanadskej ropy. Kolísanie cien ropy teda odráža kurz páru USD/CAD v obrátenom pomere. Rast cien ropy tlačí pár USD/CAD nadol, keďže kanadský dolár sa zhodnocuje. Medzi cenou ropy a kurzom páru USD/CAD teda existuje inverzná (obrátená) korelácia. Od januára 1988 analytici zaznamenali vyše 68 percentnú obrátenú koreláciu medzi dynamikou ceny ropy a páru USD/CAD - to je dosť silný vzájomný vzťah! Ak túto skutočnosť poznáte, veľmi vám pomôže pri predpovedaní dynamiky páru USD/CAD na forexe.

Austrálska ekonomika väčšinou závisí od vývozu rafinovaného zlata, ktoré predstavuje viac ako 50 % vývozu krajiny. Austrália pritom využíva zlaté polia, za ktoré vďačí svojej geografickej polohe. Globálna cena zlata a kurz páru AUD/USD majú silnejšiu koreláciu ako má cena ropy s párom USD/CAD. Od januára 1980 do roku 2006 boli výkyvy kurzu AUD/USD a zlata takmer rovnaké. Okrem toho existovala tendencia, že obrat trendu zlata predchádzal obratu trendu na páre AUD/USD, t.j. že po zmene trendu zlata nasledovala zmena trendu tohto páru. V rokoch 2005/2006 sa korelácia zmenila, cena zlata totiž prudko vzrástla, pričom austrálsky dolár sa voči americkej mene neposilnil. Korelácia napriek tomu dlhodobo existuje a dá sa využiť ako ďalší prognostický nástroj na forexe. Mali by ste vedieť, že globálna cena zlata a páru AUD/USD majú priamu koreláciu.

Ekonomika Nového Zélandu je zväčša závislá od vývozu, ako aj od jeho západného suseda. Na rozdiel od Austrálie a Kanady vo vývoze Nového Zélandu pritom nedominuje žiadny určitý druh surovín. Krajina dodáva mliečne výrobky, mäso, ryby, drevo, vlnu atď. Kvôli takej veľkej rozmanitosti predávaných surovín sa na určenie korelácie medzi cenami vyvážaných komodít a kurzu národnej meny voči americkému doláru používa index komoditného výskumného úradu (CRB Index). Tento index zahŕňa hlavné komodity a funguje ako ukazovateľ rastu inflácie vo svete. Hodnota indexu CRB a cena páru NZD/USD majú priamu koreláciu. Tieto znalosti môžu zjednodušiť analýzu a prognózovanie na forexe.

Ak to zhrnieme, koreláciu medzi cenami komodít a cenami komoditných mien na forexe je lepšie brať do úvahy iba zo strednodobého a dlhodobého hľadiska. Okrem toho nezabúdajte, že vývoz je iba jednou časťou ekonomiky závislej od komodít. Pri rozhodovaní o otvorení alebo zatvorení obchodu (pozície) s komoditnými menami na devízovom trhu musíte brať do úvahy aj ďalšie faktory, ktoré majú vplyv na ekonomiku krajiny, ako je napríklad miera refinancovania, politická situácia v krajine atď.

Vybrané články

oneskorenie pri vkladaní/výbere finančných prostriedkov.

Možné dôvody oneskorenia pri vkladaní/výbere finančných prostriedkov a ako riešiť problém.

Nie je možné otvoriť pozíciu.

Kroky, ktoré by mali klienti hlavného brokera InstaForex podniknúť, keď nie je možné otvoriť pozíciu (objednávku).

Doplnenie vášho účtu pomocou akéhokoľvek z dostupných spôsobov