Support service
×

Parabolicny system SAR (stop i odwrócenie pozycji)

Kolejnym wskaźnikiem analizy technicznej, na który należy zwrócić uwagę w procesie edukacji w zakresie handlu na rynku Forex, jest paraboliczny system PSAR (stop i odwrócenie pozycji). Wskaźnik ten został opracowany przez słynnego tradera Wellesa Wildera, który w znacznym stopniu przyczynił się do badań i rozwoju technicznej analizy rynków finansowych. Stosując ten wskaźnik we właściwy sposób, można znacznie zmniejszyć liczbę błędów popełnianych na rynku Forex, a tym samym zwiększyć zysk.

Nazwa systemu wywodzi się od jego parabolicznego kształtu, który podąża za ruchami cen w postaci przerywanej linii. Paraboliczną formę wskaźnika wyjaśnia wzór matematyczny. Istotnym warunkiem wykorzystania tego wskaźnika jest istnienie na rynku dobrze zdefiniowanego trendu - w takim przypadku wskaźnik może dać dobry sygnał, że trend słabnie lub odwraca się, czyli dobry sygnał do zamknięcia pozycji w jedną stronę i jego możliwe otwarcie w inną. Jeśli wahania cen występują w przedziale poziomym, to wskaźnik ten może dawać wiele fałszywych sygnałów. Dlatego przed użyciem wskaźnika należy zbadać rynek pod kątem obecności istniejącego trendu na analizowanej parze walutowej. W tym celu możesz potrzebować takich instrumentów analizy technicznej, jak poziomy wsparcia i oporu, formacje odwrócenia trendu, formacje kontynuacji trendu, średnie ruchome, wstęgi Bollingera, zbieżność/rozbieżność średniej ruchomej (MACD) i inne.

Wskaźnik jest krzywą przerywaną linią. Każdy punkt odpowiada swojemu własnemu okresowi handlowemu w zależności od z góry określonej skali wykresu cenowego, ale zazwyczaj używane są wykresy dzienne. Jeśli krzywa linia wskaźnika jest umieszczona poniżej linii ceny, to sygnalizuje trend wzrostowy. Jeśli krzywa linia znajduje się powyżej wskaźnika ceny, sygnalizuje to trend spadkowy. W tym momencie, gdy krzywa linia wskaźnika przecina linię cenową, trend słabnie i istnieje duża szansa na jego odwrócenie. Zbliżanie się krzywej linii systemu PSAR do linii cenowej świadczy o osłabieniu trendu. Odległość między punktami pokazuje intensywność trendu - im większa odległość, tym silniejszy staje się trend. Jednak należy pamiętać, że trend może się szybko odwrócić!

Można zauważyć, że krzywa linia wskaźnika jest przerywana. Kiedy krzywa przecina linię ceny, następny punkt wskaźnika przeskakuje na przeciwną stronę linii ceny. Takie zachowanie jest określane przez dobrze zdefiniowany algorytm. Algorytm ten opiera się na dwóch koncepcjach: punkcie ekstremalnym i współczynniku przyspieszenia. Podczas trendu wzrostowego punktem skrajnym jest najwyższa cena tego trendu. Podczas trendu spadkowego punktem skrajnym jest najniższa cena. Gdy tylko PSAR zasygnalizuje odwrócenie trendu, algorytm zmienia się w przeciwnym kierunku. Wystąpienie takiego sygnału powoduje przywrócenie współczynnika przyspieszenia do wartości początkowej. Zazwyczaj początkowa wartość wynosi 0,02 (2%). Współczynnik ten jest zwiększany o 0,02 za każdym razem, gdy rejestrowany jest nowy punkt skrajny, a punkt skrajny jest aktualizowany. Ten sam wzrost czynnika i aktualizacja skrajnego punktu odbywa się, jeśli cena zamknięcia bieżącego okresu handlowego jest niższa niż skrajny punkt trendu spadkowego. Wskaźnik jest obliczany z wyprzedzeniem, czyli dzisiejsze dane są wykorzystywane do obliczenia wartości wskaźnika na jutro. Matematyczny wzór obliczenia parabolicznego wskaźnika SAR jest rekurencyjny i wygląda następująco:

 

SAR(n+1)=SAR(n)+AF*(EP-SAR(n)),

gdzie SAR(n+1) jest wartością wskaźnika na jutro,

SAR(n) to dzisiejsza wartość wskaźnika,

AF to czynnik przyspieszenia, a EP to ostatni skrajny punkt.

Oprócz tego do oszacowania wartości wskaźnika stosuje się kilka dodatkowych warunków:

jeśli jutrzejsza wartość SAR(n+1) mieści się w przedziale cenowym dzisiejszego(n) lub wczorajszego(n-1) dnia handlowego lub poza nim, to jego wartość jest ustawiana poniżej dolnej granicy tego przedziału. Na przykład, jeśli w trakcie trendu wzrostowego wartość wskaźnika jest wyższa od najniższej ceny odnotowanej w ciągu ostatnich dwóch dni, w tym w dniu dzisiejszym, wówczas wskaźnik przyjmuje wartość najniższej ceny; dla ruchu w dół prawdziwe jest odwrotne twierdzenie;

jeśli jutrzejsza wartość SAR (n+1) mieści się w przedziale cenowym jutra lub poza nim, pojawia się sygnał odwrócenia trendu, a algorytm obliczania wartości wskaźnika musi przełączyć „fazy”.

Gdy tylko nastąpi odwrócenie trendu, tj. nastąpi przełączenie fazy algorytmu, wartość wskaźnika PSAR dla nowego trendu jest ustawiana na ostatnio zarejestrowanym EP poprzedniego trendu. EP jest ustawiany w najwyższym punkcie, jeśli nowy trend jest wzrostowy, a w najniższym punkcie, jeśli nowy trend jest spadkowy. AF jest resetowany do wartości początkowej wynoszącej 2%.

Podczas handlu na rynku Forex Wskaźnik PSAR może służyć jako zlecenie stop loss. Wartość wskaźnika technicznego zawsze jest mniejsza od ceny, dlatego, wchodząc na rynek, można ustawić stop loss na poziomie aktualnej wartości wskaźnika. Ale wcześniej upewnij się, że takie podejście jest zgodne z Twoją strategią zarządzania kapitałem podczas handlu na rynku Forex. Ponadto wskaźnik PSAR może być używany jako zlecenie take profit, gdy krzywa linia wskaźnika zbliża się do linii cenowej lub ją przecina.

Ważną informacją jest to, że ten wskaźnik może dawać wiele fałszywych sygnałów, jeśli transakcje na parze walutowej są w przedziale poziomym. Powinieneś używać tego wskaźnika tylko wtedy, gdy trend zostanie potwierdzony przez inne instrumenty analizy technicznej. Ogólnie rzecz biorąc, handel internetowy nigdy nie powinien polegać na podejmowaniu decyzji przy użyciu tylko jednego instrumentu analizy technicznej - zawsze używaj kilku instrumentów. Podejmuj decyzje handlowe dotyczące otwierania i zamykania pozycji tylko wtedy, gdy większość używanych instrumentów daje ten sam sygnał handlowy.

Po tym jak krzywa linia wskaźnika PSAR przekroczy linię ceny, poczekaj, aż kilka kolejnych punktów wskaźnika potwierdzi powstanie nowego trendu i dopiero wtedy otwórz pozycje. Zamykaj pozycje, gdy krzywa linia zbliża się do wykresu ceny i przecina go. Sygnał wskaźnika pojawia się z opóźnieniem; dlatego jeśli zamkniesz pozycje zbyt późno, stracisz część zysku. Pamiętaj, że po ukształtowaniu się nowego trendu o jego sile świadczy odległość między punktami krzywej linii wskaźnika - im większa odległość, tym silniejszy trend. Z reguły przyspieszenie trendu następuje po 4-5 punkcie, dlatego takie przyspieszenie może być dobrym potwierdzeniem trafnej decyzji handlowej. Wejście na rynek podczas silnego trendu może być niebezpieczne, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo ruchu korekcyjnego lub odwrócenia. Dlatego też ryzykowne jest otwieranie pozycji w momencie, gdy odległość między punktami krzywej linii wskaźnika PSAR jest duża.


Podziel się swoją opinią

Dziękujemy! Czy chciałbyś(-abyś) coś dodać?

Jak oceniasz otrzymaną odpowiedź?

Zostaw komentarz (opcjonalnie)

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety online.

smile""